ข่าวด่วน

นาฏศิลปฯเชิญชม แสง สี เสียง เรื่อง ‘เจ้าหลวงนครเชียงใหม่’ฉลองสรงน้ำกู่ ค่ำนี้ที่วัดสวนดอก พบกับนักแสดงกิติมศักดิ์มากมาย

วันที่ 17 เมษายน 2562 ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เช้ามืดวานนี้ (16 เมษายน) ได้ประกอบพิธีบวงสรวงส่ิงศักดิสิทธิ์สำคัญ ได้แก่ องค์พระคเณศ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ และอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พื่อความเป็นสิริมงคลและประสบความสำเร็จในการแสดง แสง สี เสียง ประกอบสื่อผสม หรือ Mini Light and sound เรื่องเจ้าหลวงเชียงใหม่ที่จะมีขึ้นในเวลาประมาณ 19.00 . วันที่ 17 เมษายนนี้ วัดสวนดอกวรวิหาร .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่

โดยเมื่อค่ำวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ได้ทำการซ้อมใหญ่ การแสดง แสง สี เสียง ประกอบสื่อผสมเรื่องเจ้าหลวงเชียงใหม่ที่ลานสนามหญ้าหน้ากู่เจ้าหลวง วัดสวนดอก ซึ่งการแสดงครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากนักแสดงกิติมศักดิ์ นำโดย นางทิพวัน เรืองบุณย์ ศรีสุวรรณ ภริยา พล..สาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก ซึ่งรับบทเป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส รับบทพระเจ้ากาวิละตอนปกครองเมือง นายคมสัน สุวรรณอำพา รับบทเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ นายอำเภอแม่แตง รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 2 พระญาธัมมลังกา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 3 เจ้าหลวงเสฏฐีคำฝั้น

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 4 เจ้าหลวงพุทธวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัด รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 5 พระเจ้ามโหตรประเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 6 พระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงษ์ หรือเจ้าชีวิตอ้าว ศึกษานิเทศน์ รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 7 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 9 พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาและแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงในบทสำคัญ คือ  พระเจ้าตากสิน พระเจ้ากาวิละ ตอนรบชนะสงครามและเจ้าหลวงทั้ง 9 พระองค์ ในช่วงหนุ่มฉกรรจ์ นายทหารจากมณฑลทหารบกที่ (มทบ.) 33 ค่ายกาวิละ จำนวน 50 นาย รับบทนักรบไทยและนักรบพม่า

ในส่วนนักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่อีกกว่า 300 คน ร่วมใจในการแสดงถวายเพื่อสำนึกในพระคุณ และน้อมนำพระราชดำรัสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรการทำความดีด้วยหัวใจด้วยความจงรักภักดีต่อเจ้าหลวงทุกๆ พระองค์ ตลอดจนพระราชวงศ์จักรี

ทั้งนี้การแสดง แสง สี เสียง ประกอบสื่อผสมเรื่องเจ้าหลวงเชียงใหม่จริง จัดขึ้นในคำ่วันนี้ (17 เมษายน 2562) เวลาประมาณ 19:00 . บริเวณกู่เจ้าหลวง วัดสวนดอก .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ชิญชวนร่วมรับชมและเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกๆ ท่าน พร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนาผ่าน Mini Light and sound เรื่องเจ้าหลวงนครเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน