ข่าวด่วน

วันหยุดยาว ภาคเหนือยังระดมกำลังดับไฟป่า ค่าฝุ่นฯเชียงใหม่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ / ทหารแม่ฮ่องสอนใช้เวลาว่าง นำใบไม้อัดแห้งทำถ่านแท่ง ลดเชื้อเพลิงมลพิษ-สร้างรายได้

วันที่ 13 เมษายน 2562 สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 13 เมษายน 2562 ที่รายงานเข้ามายังศูนย์ควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่3 ส่วนหน้าว่าค่าฝุ่นละอองจากสถานีตรวจวัดทางอากาศของกรมควบคุมมลพิษทั้ง 4 สถานี ค่าคุณภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ามากนัก

คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ – มีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าAQI เฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าระหว่าง 155-224 มคก./ลบ.ม. ค่า PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าระหว่าง 72-114 มคก./ลบ.ม. และค่า PM 10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 107-169 มคก./ลบ.ม. โดยสรุปถือว่ายังมีผลกระทบต่อสุขภาพ

การตรวจพบจุดความร้อน Hotspot ของภาคเหนือ จากข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS จำนวน 503 จุด ณ วันที่ 13 เม.ย 62 เวลา 01.30 น. ลดลงจากวานนี้ที่มี 967 จุด ประกอบด้วย  เชียงราย จำนวน 185 จุด ,น่าน จำนวน 67 จุด , ลำปาง จำนวน 67 จุด ,แม่ฮ่องสอน จำนวน 54 จุด, พะเยา จำนวน 43 จุด ,เชียงใหม่ จำนวน 35 จุด (วานนี้ 139 จุด) ,แพร่ จำนวน 29 จุด, ตาก จำนวน 18 จุด และ ลำพูน จำนวน 5 จุด รวมทั้งสิ้น จำนวน 503 จุด

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยทหารในที่ตั้ง ได้รายงานเข้ามายังศูนย์ควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่3 ส่วนหน้า เกี่ยวกับการกำจัดใบไม้แห้ง ที่ไม่ทำลายมลพิษและยังสามารถสร้างรายได้

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. ให้กำลังพลดำเนินการ นำเครื่องอัดใบไม้ เพื่อเป็นการลดปริมาณเชื้อเพลิงตามธรรมชาติ เป็นการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และ สร้างรายได้ โดยจะนำไปไม้ที่อัดเป็นก้อน ไปขายเพื่อไปเป็นวัตถุดิบในการทำถ่านอัดแท่ง ( กก.ละ 1 บาท / 1 ก้อนประมาณ 5 กก. จะขายได้ประมาณ 5 บาท)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน