เชียงใหม่จัดตั้ง ‘โรงครัวพระราชทาน’ช่วยจนท.ดับไฟป่า25อำเภอ

เมื่อเวลา 11.00 . วันที่ 11 เมษายน 2562 ..อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจที่มาร่วมสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่บ้านทุ่งบวกข้าว หมู่ 6 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมทำแนวกันไฟ สร้างฝายชะลอน้ำ การบริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แจกหน้ากากอนามัย และการบริการอาหารกลางวันแก่ประชาชนจิตอาสา

           

ทั้งนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกำลังทหารเข้าร่วมกับส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ พร้อมรวมสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายกาวิละ และรถครัวสนามสำหรับประกอบอาหารโรงครัวพระราชทานนอกจากนี้ยังแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 2,300 ชิ้น ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้วย

ทั้งนี้นายอำเภอ 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานตามหนังสือสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 ให้ทุกอำเภอดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยอำเภอแม่แจ่มดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน จัดอาหารประกอบเลี้ยงกำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่นาจร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน