ข่าวด่วน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วม ‘สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยสงกรานต์ล้านนา’ชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เมื่อเวลา 11.00 . วันที่ 11 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่และวิสาหกิจชุมชน ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในงานสืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยสงกรานต์ล้านนาเพื่อเผยแพร่ความเชื่อ วีถีของชาวล้านนา ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี   

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ..ประพล เวียงนาค นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานสืบฮีต  สานฮอย ย้อนรอยสงกรานต์ล้านนาโดยเป็นการร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ความเชื่อ และวิถีของชาวล้านนาในชุมชน ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ  ตำบลหนองควาย และตำบลสุเทพ แต่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคเหนือ โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดให้ประชาชนได้เข้ามาพักผ่อน เป็นสวนสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้บริหารจัดการโดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยมีจุดมุ่งหมายในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 

อย่างไรก็ตามในช่วงเช้า ผู้บริหารนำพนักงานประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์ที่ปกปักรักษาพื้นที่และชุมชน ประกอบด้วย พระธาตุดอยคำ วัดดอยแก้ว วัดดอยเปา องค์พระธาตุดอยสุเทพจำลอง พระพิรุณ พระแม่จามเทวี ปู่แสะย่าแสะ พ่อปู่คำเขียว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำ รูปปั้นสัตว์ป่าหิมพานต์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วบริเวณพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตามความเชื่อประเพณีของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทำให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต้องมีการดูแลธรรมชาติ ตลอดจนสัตว์ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสุข การบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบ 1 ปี 12 ราศี จึงเป็นการขอบคุณและแสดงออกถึงความกตัญญู ซึ่งต้องทำก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและการทำการเกษตรของชุมชน

นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีสืบชะตาล้านนา เพื่อเสริมสิริมงคลแก่นักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้สูงอายุในชุมชน และบุคลากรผู้ให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในประเพณีปี๋ใหม่เมืองนี้ รวมทั้งจัดซุ้มสรงน้ำพระ กิจกรรมกาดหมั้วครัวฮอม จำหน่ายอาหารพื้นเมือง สินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชน รวมถึงการเรียนรู้การสาธิตวิถีชีวิตล้านนาให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ และร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองในเทศกาลสงกรานต์ จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2562 

สำหรับบรรยากาศภายในงานมีการจัดขบวนพาเหรดสัตว์ป่า ประกอบด้วย ม้าแคระ ลาแคระ งูใหญ่ งูเล็ก เตกู อีกัวน่า และแม่หญิงล้านนาในชุดแต่งกายพื้นเมือง ร่วมขบวนพาเหรดสร้างสีสันในวันสงกรานต์ด้วยความสวยงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองสืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยสงกรานต์ล้านนาและเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์ป่าจากทั่วทุกมุมโลก ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-999000 หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari  หรือ Line@:nightsafari

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน