ข่าวด่วน

แม่ทัพน้อยที่3แถลง สถานการณ์ลักลอบปลูกฝิ่นลดลงต่อเนื่อง คาดไม่เกิน3-5ปีหมดไปจากประเทศไทย

เมื่อเวลา 09.30 . วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมทองจัตุ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย  (ศมพ.อมก๋อย) กองกำลังผาเมือง .เมือง .เชียงใหม่ พล..สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานแถลงสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 โดยมี พล..อุกฤษฏ์  นุตคำแหง เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และนางจิรพรรณ มุกุระ ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พล..สุภโชค กล่าวว่า การควบคุมพืชเสพติดหรือฝิ่นในพื้นที่ .อมก๋อย .เชียงใหม่ ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ เพราะ 2 ปีที่ผ่านมามีการพบพื้นที่ปลูกฝิ่นถึง 200 ไร่ และปีต่อมาเหลือ 50 ไร่ และปีนี้ลดลงอีกเหลือเพียง 25 ไร่ เรียกว่าลดไปกว่าครึ่ง ถือว่าเป็นทิศทางและแนวโน้มที่ดีในกาคควบคุมการปลูกได้ สิ่งที่ต้องทำคือการดูแลคนที่ติดอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างเสริมอาชีพให้เขามีงานทำ มีรายได้ เพื่อสนองตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เลิกปลูกฝิ่นและหันไปปลูกพืชอื่นทดแทน ถือเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งผู้บังคับบัญชายังห่วงการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ .อมก๋อย ไป .แม่ระมาด และ .ท่าสองยาง .ตาก ซึ่งเราจะใช้พื้นที่ .อมก๋อย เป้นต้นแบบในการดูแลแก้ปัญหา

แนวโน้มในการแก้ปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆ หากเราร่วมมือร่วมใจกันในทุกพื้นที่ เชื่อว่าไม่เกิน 3-5 ปี ปัญหาการลอบปลูกฝิ่นจะหมดจากประเทศไทย ส่วนการดำเนินคดีกับนายทุนที่มาจ้างชาวบ้านปลูกซึ่งเป็นปัญหาที่เรายังหาตัวไม่ได้ แต่เราเน้นการดูแลไม่ให้ชาวบ้านไปรับงานจากบุคคลเหล่านี้ซึ่งได้ผลดีขึ้น โดยผู้ใหญ่บ้านและกำนันให้ความร่วมมือในการปราบปรามและดูแลไม่ให้มีการปลูกในพื้นที่หมู่บ้านตนเอง ทำให้ต้องมีการไปลักลอบปลูกซึ่งไม่คุ้มต่อากรลงทุนของนายทุน เพราะมีความเสี่ยวว่าลงทุนแล้วจะไม่ได้เงินลงทุนคืน ทำให้ปีนี้พื้นที่ปลูกลดลงมากแม่ทัพน้อยที่ 3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่นมีมากใน .สบโขง และ .ยางเปียง .อมก๋อย และจากการกดดันของเจ้าหน้าที่คาดปี 2563 มีแนวโน้มลดลงอีก แต่ที่น่าจับตาและเฝ้าระวังคือ ยาบ้าและไอซ์ที่กำลังเข้ามาแทนที่ เนื่องจากมีเยาวชนที่ออกไปนอกพื้นที่นำเข้ามาแพร่ระบาดใน 31 หมู่บ้าน พื้นที่ .อมก๋อย นาเกรียน และยางเปียง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการป้องกันและปราบปรามต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน