ข่าวด่วน

รองแม่ทัพภาค3 ปูดมีกระบวนการ ‘ลอบเผาป่า’ มุ่งนัยยะโจมตีทางการเมือง

เวลา 11.50น. วันที่ 30 มีนาคม 2562 พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่3 เปิดเผยว่า ในขณะนี้ทุกภาคส่วนพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่ในการดับไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน

เราปรับกระบวนการคิด ระดมความคิดของ9 จังหวัดภาคเหนือ และเพื่อนๆข้าราชการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนแก้ไขระยะยาว, ระดมสรรพกำลังจากทุกส่วนราชการและภาคประชาชนในการช่วยกันดับจุด Hotspot ที่เกิดขึ้นทุกวัน รวมถึงสร้าง Public mind ปลูกจิตสำนึก ภาคประชาชน ในการร่วมมือกันแก้ปัญหา อันนำไปสู่กระบวนการ ร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไข เพื่อ Public Healthyของประชาชน

“แต่ในปัจจุบัน ปรากฏมีกระบวนการลอบเผาป่าอย่างมีนัยยะ เพื่อใช้ในการโจมตีทางการเมือง โดยเอาสุขภาพของประชาชนเป็นเครื่องล่อเป้า รวมทั้งมีกระบวนการ ทางระบบโซเชียลโจมตีการทำงานของพวกเรา ซึ่งทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ จึงฝาก เพื่อนๆสื่อ ช่วยตักเตือนคนกลุ่มนี้ ที่มีการเผาป่าเพื่อสร้างภาพความล้มเหลวในการทำงาน แล้วก็มีคนหนุนเขียนโซเชียลว่าประชาชนเป็นทุกข์จากหมอกควัน PM 2.5 แต่ทำไมไม่พูดถึงพวกที่ลักลอบเข้าไปเผาป่า…

ผมยืนยันว่า กองทัพและ ทุกส่วนราชการ ได้เข้ามาช่วยในการดำเนินการทุกเรื่องแม้แต่ระดมความคิดและขอความคิดจากทุกส่วนราชการเพื่อนำมาสังคายนาแผนในการป้องกันในวงรอบต่อไปของความแห้งแล้งที่จะเกิดในปีหน้า

แต่ปัจจุบันเรามุ่งเน้น ณ ขณะนี้คือดับไฟให้หมดก็หมดควัน ทำฝนหลวงให้ได้เพื่อจัดการกับ PM 2.5 ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ แต่ยังมีพวกมุ่งเน้นทำเช่นกันคือเข้าไปลักลอบเผาป่า คงต้องถึงเวลาที่พวกเราจะต้องหาตัวตนจริงๆของคนชั่วพวกนี้มาตีแผ่ซะทีครับ” รองแม่ทัพภาคที่3กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน