ฝนช่วยลดจุดความร้อน -หมอกควันเชียงใหม่ แต่ค่ายังเกินมาตรฐานกระทบต่อสุขภาพ ท.สจ.เชียงใหม่เผยป่า 4 ผืน ติดขอบชายแดน เข้าไปดับไฟยาก จังหวัดช่วยเหลือ จนท.สะเมิงบาดเจ็บ ขณะเข้าดับไฟ 1 ราย ส่งรักษาโรงพยาบาลสวนดอก

วันที่ 28 มีนาคม 2562 สถานการณ์หมอกควัน ที่จังหวัดเชียงใหม่ แม้ค่าฝุ่นจะลดลงจากหลายวันที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐาน ทั้งในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ที่มลพิษในอากาศยังอยู่ในเระดับ ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และหลายอำเภอรอบนอก ค่าฝุ่นอยู่ในระดับสูงเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง

เวลา 01.30  ข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS  ตรวจพบจุดความร้อน Hotspot-ของภาคเหนือตอนบน ได้จำนวน 139 จุด  มากสุด ที่  จังหวัดเชียงราย 48 จุด  แม่ฮ่องสอน จำนวน 32 จุด  เชียงใหม่ จำนวน 31 จุด   พะเยา จำนวน 9 จุด  น่าน จำนวน 5 จุด  ลำปาง จำนวน 5 จุด  ตาก จำนวน 4 จุด ลำพูน จำนวน 3 จุด  และแพร่ จำนวน 2 จุด

นายสรัชชา สุริยกุล อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (ทสจ.ชม) กล่าวว่า  ไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนยังหนักอยู่  สำหรับเชียงใหม่จากมาตราการตรวจปราบปรามและสื่อให้ข้อมูลผลคดี ทำให้สถานการณ์การลักลอบจุดไฟเผาลดลงครับ ตอนนี่เหลือเฉพาะในพื้นที่สูงชันและตามแนวชายแดนบางส่วน พื้นที่ .เชียงดาว ฝาง แม่อาย ไชยปราการและเวียงแหง

รายงานจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ Suomi NPP (VIIRS) วันที่ 28 มี.. 62 ช่วงเวลา​ 01.30 .​ จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน​ 31 จุดส่วนใหญ่ในพื้นที่ อำเภอฝาง และ เชียงดาว

วันนี้ลดน้อยลง วานนี้ฝนมาช่วยให้ดีขึ้น แต่ถ้ามีแต่ลมพายุ ไฟจะยิ่งแรงขึ้น เป็นอันตรายต่อจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำงานดับไฟด้วย  สำหรับข้อจำกัดในการเข้าไปดับไฟป่า เนื่องจากเชียงใหม่ มีชายแดนติดกับเมียนมา ได้แก่ อุทยานแห่งชาติผาแดง  อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว 

ลักษณะพื้นที่ยังเป็นเขาสูงชัน จึงเข้าไปลำบาก ทั้ง 4 พื้นที่นี้  อยู่ติดแนวชายแดนเข้าไปดับไม่ได้  นอกจากจะเป็นพื้นที่สูงแล้ว ยังและเคยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติการทางทหาร ประกอบกับ ห้วงเกิดไฟป่าจุดความร้อน ฝุ่นควันสูงบดบังทัศนวิสัยจึงบินขึ้นไปดับไม่ได้  เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 (สบอ.16)  ต้องเดินเท้าเข้าไปดับไฟ ซึ่งบางจุดใช้เวลาเดินเท้านานกว่า 6 ชั่วโมง และต้องระวังกับระเบิดนายสรัชชากล่าว

เวลา 13.00 . นายคมสัน สุวรรณอัมพา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายไพรินทร์  ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง  จะไปให้เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสวัสดิการ แก่ นายสมยศ ภูมิมาลา พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ซึ่งได้รับบาดเจ็บ มือและแขนสองข้างถูกไฟลวก กระดูกซี่โครงหัก 2 ซี่  จากการปฎิบัติหน้าที่ดับไฟป่า บ้านแพะ หมู่ 2 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  ในส่วนของผู้บาดเจ็บนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้  เบื้องต้น เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีกรมอุทยาน  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอสะเมิง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

ขณะที่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ได้มีข้อสั่งการมาว่า แม้ปริมาณหมอกควัน และจุดความร้อนจากการเผาป่า มีแนวโน้มลดลง ให้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงทำงานอย่างเข้มข้นต่อเนื่องใน 3 เรื่อง  คือ ใช้มาตรการตามกฎหมาย อย่างจริงจังกับผู้เผาป่า ,ดูแลสุขภาพประชาชน แนะนำให้ความรู้ และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน โดยใช้กลไก อปท. อสม. และผู้ใหญ่บ้าน โดยเฉพาะการใช้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านด้านการประชาสัมพันธ์ , ลดภาวะหมอกควัน ฝุ่นละออง ในทุกชุมชน ด้วยมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่น หมอกควัน และล้างถนนให้อากาศหมุนเวียนมากขึ้น

และให้ทุกหน่วยเตรียมการต่อไป ในอีก 6 เรื่อง คือ  1. ตั้งคณะกรรมการร่วม ราชการ เอกชน สถานศึกษา นักวิชาการ และภาคประชาชน สื่อมวลชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน มีแผนระยะสั้น กลาง ยาว 

2.การกำหนด Model การดูแลประชาชนเมื่อค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ในขั้นกระทบต่อสุขภาพทั้งการแจ้งประชาชนให้ทราบล่วงหน้า  หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบ แต่ละด้านให้ดำเนินงานในภารกิจ ที่มอบหมายได้ทันที  เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์ฯจังหวัด  เช่น การประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบ การฉีดพ่นละอองน้ำ การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ฯลฯ พร้อมกับการกำกับ ควบคุมไฟป่า และการเปิดจุด/สถานที่ บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน

3. การจัดเสวนา 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบูรณาการการทำงาน โดยเฉพาะกำหนดแผนงานและงบประมาณที่จะดำเนินการร่วมกัน รวมทั้งมาตรการต่อการป้องกัน และระงับยับยั้งปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะดำเนินการในเร็ววันนี้

4. จัดทำ Safety Zone “ที่พักผ่อนปลอดหมอกควันนำร่องที่ อาคาร SMEs ในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ และขยายผล (เปิดแล้ว)

5. บริการตรวจสุขภาพประชาชน

6. จัดประชุม อปท. ในวันที่ 5 เมษายน 2562 นี้ ให้เตรียมการและดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้วยการ จัดอบรมให้อาชีพใหม่แก่ผู้มีอาชีพหาของป่า เพื่อลดกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่า รวมถึง จัดโครงการนำ อปพร. ประจำหมู่บ้าน ร่วมลาดตระเวน ระงับปัญหาการเผาป่าอย่างกลางวันกลางคืน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน