ข่าวด่วน

พาณิชย์ฯเชียงใหม่ ออกจับปรับ ขายหน้ากากฯไม่ติดราคา

วันที่ 25 มีนาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า หน้ากากอนามัย  ที่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสวนดอก บริเวณตลาดต้นพยอม และบริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

นางนิยดา หมื่นอนันต์  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบ  พบว่า ภาวะการค้าโดยทั่วไปสินค้ามีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัย (ชนิดกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก N 95) ชิ้นละ 35-165 บาท ซึ่งราคาที่จำหน่ายขึ้นอยู่กับคุณภาพและยี่ห้อ/แบรนด์ของสินค้า ทั้งนี้ ราคาสินค้าบางยี่ห้อ/แบรนด์ได้ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา เนื่องจากต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

พบผู้ประกอบการไม่แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า (หน้ากากอนามัย) จำนวน 7 ราย  ซึ่งเป็นการกระทำผิดตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ .. 2542  พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปรียบเทียบปรับ เป็นเงินรวม 13,000 บาท

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน