ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯฝากข้าราชการอัยการ ระมัดระวังการใช้ ‘อำนาจโดยมิชอบ’ต้นเหตุความล้มเหลวทางการบริหาร

วันที่ 22 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เชิญ ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษเรื่องการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาทให้แก่ อัยการประจำกอง ซึ่งกำลังจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งอัยการจังหวัดผู้ช่วย ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอัยการจังหวัดผู้ช่วยในการยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็ก และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว แกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะ พาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการปาฐกถาว่า ขอฝากพี่น้องเพื่อนข้าราชการเป็นข้อเตือนใจเสมอว่า ครูอาจารย์ท่านสอนศิษย์เราทุกคนมา อันเกี่ยวข้องกับเมื่อบุคคลมองถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นเรื่องของการพัฒนา ปรับปรุง เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจให้มาก และมีน้ำใจให้กัน ทำให้สิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาดียิ่งขึ้นโดยลำดับ ไม่ใช่ให้เลวร้ายลง ทรุดโทรมลง หรือเอาความรู้สึกกับอีกความทะเยอทะยานส่วนตัวเป็นที่ตั้ง ใช้อำนาจเงินไปกับทุกเรื่องจนกลับกลายเป็นผู้ทุจริตทางความคิดและพฤติกรรม กระทั่งเป็นโจรผู้ร้ายไปเสียเอง

อะไรๆ จะง่ายต่อการร่วมกันขบคิด แก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผลอันชอบธรรม และนำสู่การปฏิบัติ แต่หากบุคคลมัวหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตนเองเป็นใหญ่ สับสนไปเองว่าทุกอย่างคืออำนาจวาสนา คือความหลงลืมตัว คืออำนาจเงิน ถูกผู้คนห้อมล้อมเอาอกเอาใจ วางตัวผิดแผกจากคนธรรมดาทั่วไปจนนึกว่าตนเป็นผู้วิเศษ คิดไปว่าคนหลงคนรักคนชอบ เมื่อนั้นทุกอย่างจะหยุดชะงัก ระบบงานไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ผิดฝาผิดขวด สุดท้ายคำตอบจะปรากฏ การสอบตก ความล้มเหลวทางการบริหารจัดการ..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน