ข่าวด่วน

SUN ลงนามร่วมกับ Dongsuh สร้างความยั่งยืนการค้าตลาดข้าวโพดหวาน300ล้าน ที่เกาหลีใต้

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามสัญญาทางการค้า ร่วมกับ Dongsuh Company Limited, South Korea โดย Mr.J.S.Kim Vice President เพื่อร่วมกันพัฒนาและขยายตลาดสินค้าข้าวโพดหวานแปรรูปในประเทศเกาหลีใต้ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ Donsuh Company Limited กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้บริษัท Dongsuh เป็นตัวแทน Maxim coffee , Kraft , Tobelron , Redbull ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมียอดขายมากกว่า 500 ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี แลพได้เริ่มทำการค้าร่วมกับ SUN ตั้งแต่ปี 2545 รวมระยะเวลากว่า 17 ปี 

และล่าสุดบริษัท Dongsuh เล็งเห็นถึงศักยภาพในการส่งมอบและคุณภาพที่ดีของสินค้าของ SUN ในปีนี้จึงตกลงทำสัญญาสั่งซื้อสินค้าข้าวโพดหวานแปรรูป จำนวน 635 ตู้ มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท พร้อมทั้งยังมีแผนขยายตลาดสินค้าข้าวโพดหวานและร่วมมือพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน