ข่าวด่วน

ผู้ว่าฯสั่งท้องถิ่น แจกหน้ากากอนามัยทุกอำเภอ สินค้าเริ่มขาดตลาดหลังชาวเชียงใหม่แห่ซื้อ โรงเรียนสั่งปิดเพิ่ม

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือว่า เช้านี้จากข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS ทางเว็ปไซด์ Gistda ตรวจพบจุดความร้อน หรือ Hotspot จำนวน 387 จุด ในพื้นที่ 9 จังหวัดเหนือ คือ เชียงใหม่ 82 จุด แม่ฮ่องสอน 100 จุด ตาก 1 จุด พะเยา 54 จุด ลำปาง 31  จุด แพร่ 24 จุด เชียงราย 37  จุด น่าน 38 จุด และลำพูน 20  จุด

สำหรับในพื้นที่ .เชียงใหม่ สภาพอากาศที่ปกคลุมไปด้วยหมอกควันสะสมมานานเกือบสัปดาห์ ล่าสุดนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ทุกอำเภอแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจําตัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป และประสานอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ออกให้คําแนะนํา และวิธีการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ถึงสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ พร้อมแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอํานาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ..2561 เพื่อจัดการหาปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่

ในขณะที่ประชาชนในทุกพื้นที่ต้องสวมหน้ากากอนามัย ทำให้ตามร้านขายยาและเวชภัณฑ์หลายแห่งทั้งในห้างสรรพสินค้าและร้านในตัวเมืองสินค้าเริ่มขาดตลาด เพราะประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพากันซื้อหน้ากากอนามัยกักตุนไว้เพื่อเปลี่ยนใช้ทุกวัน

เภสัชกรหญิงกันฐิ์ลดา (กันละดา) ทองน้อย เจ้าของร้านขายยาในอำเภอแม่ริม เปิดเผยว่า ผลกระทบจากหมอกควันทำให้ประชาชนตื่นตัว ส่งผลให้หน้ากากอนามัยขายดีขึ้นมาก ต้องสั่งเพิ่มสินค้ามาเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งน้ำเกลือสำหรับล้างจมูกก็ขายดีด้วยเช่นกัน

ล่าสุดโรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย .เมือง .เชียงใหม่ ประกาศหยุดการเรียนการสอนระดับมัธยมปลายที่ยังไม่ปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนอยู่บ้าน ลดโอกาสเจอฝุ่นควัน ในขณะที่หมู่บ้านจัดสรรหลายแห่ง และอาคารสูงหลายแห่งฉีดพ่นละอองน้ำลดปริมาณฝุ่นควัน เพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้กับสภาพอากาศ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน