ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯชี้ ‘สถาบันข้าราชการ’ควรวางตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

เมื่อบ่ายวันที่ 14 มีนาคม 2562 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เชิญ ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่องตามรอยพระยุคลบาทให้แก่ผู้บริหารภาครัฐ เอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ห้องประชุม สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า โดยข้อเท็จจริง จำนวนข้าราชการทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ข้าราชการบำนาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรของรัฐ แทบจะกล่าวเปรียบเปรยได้ว่าเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุด ทั้งยังรวมถึงอาสาสมัครของโครงการในแต่ละกระทรวง และจังหวัด อำเภอ กระทั่งถึงระดับท้องที่ หากแต่การปกครองตามระบบรัฐสภา (Parliamentary System) จำต้องมีพรรคการเมือง (Political Party) นักวิชาการกล่าวว่า คือ ลักษณะการคานอำนาจ (Checks and Balances หรือ Counterbalance) กับสถาบันข้าราชการ ไม่ใช่มีขึ้นเพื่อให้มาจับมือกันขบคิดหรือวางแผนและกระทำในสิ่งที่ผิด ไม่คำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม

สถาบันข้าราชการจึงควรวางตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน หาใช่ให้เป็นที่คลางแคลงใจของประชาชน พระมหากษัตริย์จึงทรงพระราชทานความไว้วางพระราชหฤทัยแก่สถาบันข้าราชการ ซึ่งถือเป็นข้าต่างพระเนตรพระกรรณ ที่จะต้องเป็นหลักค้ำจุนความมั่นคงและความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศชาติ..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน