พล.อ.ประวิตรฯสั่ง ‘ห้ามเผาป่า’ตัวการเกิดPM2.5 รับยังไม่พอใจการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เร่งจนท.ดับไฟ-ให้ความรู้ประชาชน

เมื่อเวลา 08.15 . วันที่ 14 มีนาคม 2562 พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ จากกองทัพภาคที่ 3 สโมสรค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล..ฉลองชัย ชัยยะคำ  แม่ทัพภาคที่ 3 พล..บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปกครอง ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 9 จังหวัดเหนือ ร่วมรับมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อสุขภาพที่ดีของประชาชนภาคเหนือ

โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวมอบนโยบายว่า สรุปว่าปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีสาเหตุมาจากการเผาป่า หากเลิกเผาป่าก็ไม่มีฝุ่นและหมอกควันและทำให้ปัญหาลดลง เราต้องดับไฟให้ได้ทำให้สถานการณ์คงที่ การฉีดน้ำส่วนหนึ่งช่วยให้ PM 2.5 ลดลงมากน้อยแค่ไหน แต่ฝุ่นที่ว่าไปกับอากาศไม่ใช่น้ำ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้นำชุมชน ต้องห้ามเผาป่าเด็ดขาด เพราะการเผาทำให้ลุกลามไปทั่ว

ฝากแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน และทุกภาคส่วน พื้นที่ภาคเหนือ PM 2.5 เกิดจากการเผาป่า ปัญหาไฟป่าเป็นปัญหาระดับชาติ กระทบชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคม ตลอดจนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือทุกคน ทุกส่วนจึงต้องร่วมมือกันแก้ไข โดยนำระบบ Single Command มาใช้เพื่อควบคุมและสั่งการให้เกิดความรวดเร็ว ชัดเจน และเหมาะสม ลงลึกไประดับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด ก่อนเกิดปัญหาต้องประสานการปฏิบัติ โดยต้องยุติสถานการณ์อย่างรวดเร็ว และฟื้นฟูป่าไม้ที่ถูกทำลายจากการเผาป่า ด้วยการบูรณาการ งบประมาณสนับสนุนพื้นที่ และหวังว่าปัญหาจะคลี่คลายลง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารของรัฐบาล รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ต่อประชาชน ผู้นำชุมชนว่า อย่าเผาป่าเพราะมันอันตราย

พล..ประวิตร ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งว่า การแก้ปัญหาคือ พยายามทำให้ไฟดับและพยายามพ่นน้ำเพื่อให้ละอองน้ำช่วยในการให้ PM 2.5 ลดลง ต้องคุมไฟให้อยู่ 9 จังหวัดเหนือคือ เขาไม่ให้เผา เมื่อมีการลักลอบก็ต้องจับกุมที่ผ่านมาก็จับกุมได้ 64 รายแล้ว ต้องสร้างความรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจว่า PM 2.5 เกิดจากอะไร โดยทั้งสื่อมวลชนและนายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องบอกให้ประชาชนเข้าใจว่าผลการเผาป่าทำให้เกิด PM 2.5 สร้างมลพิษให้เกิดขึ้น ท้องถิ่นเขาก็ร่วมมือดี

เมื่อถามว่าประชาชนไม่เชื่อ พล..ประวิตร ตอบว่า อ้าวแล้วจะให้ทำอย่างไร เวลานี้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนทำงานกันอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว และใช้กฎหมายในการป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลาม แต่ที่ผ่านมายังไม่พอใจเพราะยังทำให้เกิด PM 2.5 มากขึ้นอยู่ ต้องทำให้ลดน้อยลง เพราะไม่มีลมสถานการณ์จึงเกิด  ปัญหาหนักเพราะเผาป่า และอยู่ในพื้นที่สูง การเข้าไปดับไฟดับยากต้องใช้เครื่องบินและทุกอย่าง แต่พื้นที่ดับไฟต้องใช้คน ดับไม่หมด ยังเหลือตอที่มีควันอยู่ ระยะยาวก็ต้องไม่เผาป่า ไม่มี PM 2.5 ก็ต้องทำอย่างนี้ ทุกคนต้องเข้าใจและรู้เพื่อไปบอกให้คนเข้าใจ

หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะตรวจเยี่ยมกำลังพลและชมยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการลงพื้นที่ปฏิบัติการ สนามเฮลิคอปเตอร์ มทบ.33 ก่อนเดินทางไปชมการปฏิบัติการพ่นละอองน้ำ หรือม่านน้ำ รอบคูเมืองเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน