ข่าวด่วน

สุดยอด ‘สตรอว์เบอร์รี่’ โครงการหลวง จีนมอบรางวัล Belle Berry Awards Angel ผลผลิตสร้างรายได้-พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มูลนิธิโครงการหลวง แจ้งข่าวดีว่า มูลนิธิโครงการหลวง ได้รับรางวัล ‘Belle Berry Awards Angel’ จากการประชุมสัมมนานานาชาติ The 2 nd International Strawberry Brand Symposium ที่จัดขึ้น อำเภอ LISHUI เมือง NANJING ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะผลผลิตที่มีคุณค่า เนื่องจากสตรอว์เบอร์รี่ที่ปลูกอยู่ในประเทศไทยนั้น นับเป็นพืชสำคัญที่สร้างรายได้หลายร้อยล้านบาทต่อปี ทดแทนการปลูกฝิ่น ลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 องค์ก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง ที่จะมีอายุครบ 50 ปี ในปี 2562 นี้

โดยเมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 China Good Agri Products Development and Service Association ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดประชุมสัมมนานานาชาติ The 2 nd International Strawberry Brand Symposium ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสตรอว์เบอร์รี่ เสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมการบูรณาการด้านอุตสาหกรรมและการสร้างคุณค่าของตราสินค้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการ นักธุรกิจ และเกษตรกรจากประเทศต่างๆ รวม 30 ประเทศกว่า 500 คน

ซึ่ง ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ คณะทำงานไม้ผล มูลนิธิโครงการหลวง และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ตามคำเชิญของ China Good Agri-Products Development and Service Association และบรรยายในหัวข้อ Technological Innovation for Strawberry Industry in Thailand ซึ่งคณะกรรมการผู้จัดงานได้พิจารณาเนื้อหาที่นำเสนอ และเห็นว่าการปลูกสตรอเบอร์รี่ของประเทศไทยเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นพืชสำคัญที่โครงการหลวงเป็นผู้นำมาวิจัยและพัฒนา จนได้สายพันธุ์ต่างๆ ที่สามารถปลูกได้ทั่วไปในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย นับตั้งแต่ สายพันธุ์ เบอร์ 13 เบอร์ 20 และ เบอร์ 16 จนถึงพันธุ์พระราชทานต่าง ได้แก่ พันธุ์พระราชทาน 50 ถือกำเนิดในปี 2539 ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

พันธุ์พระราชทาน 60 ได้รับการรับรองพันธุ์และนำออกส่งเสริมในปีเพื่อแห่งเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 พันธุ์พระราชทาน 70 นำออกส่งเสริมในปี 2540 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา  เป็นสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น ใบมีลักษณะกลมใหญ่ และสีเขียวเข้มไม่ทนต่อราแป้ง แต่ทนต่อโรคเหี่ยว ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง ลักษณะทรงกลมหรือทรงกรวย สีแดงสดใสแต่ไม่สม่ำเสมอ เนื้อและผลค่อนข้างแข็ง มีกลิ่นหอม มีความฉ่ำและรสหวาน

พันธุ์พระราชทาน 72 นำออกส่งเสริมในปี 2542 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา เนื้อผลแข็งกว่าพันธุ์พระราชทาน 70 แต่มีความหวานน้อยกว่า มีกลิ่นหอมเมื่อเริ่มสุก เนื้อภายในผลมีสีขาว ผิวผลเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงถึงแดงจัด เงาเป็นมันที่ผิวผล ทนต่อการขนส่งมากกว่าพันธุ์อื่น  พันธุ์พระราชทาน 80 นำออกส่งเสริมในปี 2550 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา เป็นพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสและราแป้งได้ดี ผลสุกมีกลิ่นหอม และมีรสชาติหวานกว่า เนื้อผลแน่น สีแดงสดรูปร่างของผลสวยงาม เป็นรูปทรงกรวยถึงทรงกลมปลายแหลม ผิวไม่ขรุขระ

และล่าสุด พันธุ์พระราชทาน 88 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์พระราชทาน 60 รูปร่างของผลคล้ายหัวใจมากกว่าสายพันธุ์อื่น ผิวสวย ไม่มีขนติดผิวผล ขนาดของผลค่อนข้างสม่ำเสมอ สีส้มแดงถึงแดงสด เนื้อละเอียดแน่น สีแดงสลับขาว หวานกว่าสายพันธุ์อื่น กลิ่นหอมโดดเด่นกว่าทุกสายพันธุ์ที่เคยมีมา และทนต่อการขนส่งได้ดี

ผู้จัดงาน China Good Agri Products Development and Service Association จึงมอบรางวัล ‘Belle Berry Awards Angel’ ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง ในฐานะเป็นโครงการที่ผลิตสตรอว์เบอร์รี่เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยรักษาสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีทั้งในและต่างประเทศได้อย่างดียิ่ง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน