เชียงใหม่เตรียมขยายโอกาสเชื่อมตลาดโลก จัดมหกรรมจับคู่ธุรกิจ-การลงทุน ‘IIBM 2019’ครั้งใหญ่

วันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ห้องดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน .เมือง .ชียงใหม่ นายอาโป ทักษิณกำเนิด นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมจับคู่ธุรกิจการลงุทน เชื่อมตลาดนานาชาติยิ่งใหญ่แห่งปี หรือ International Investment Business Matching 2019: IIBM 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนคณะกรรมการจัดงานและองค์กรพันธมิตรร่วมให้ข้อมูล

นายอาโป ทักษิณกำเนิด นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่ กล่าวว่า ต้องการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศให้กว้างและไกลขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เกษตร ท่องเที่ยว และอสังการิมทรัพย์ ซึ่งภายในงานจะมีการให้คำปรึกษาการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งล่าสุดในกลุ่มประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งไทย จีน และกลุ่มอาเซียน AEC ตอบรับเข้าร่วมงานแล้วทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 20,000 คน คาดจะมีเงินหมุนเวียนจากการเจรจาธุรกิจคั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

“จังหวัดเชียงใหม่มีสิ่งที่จังวหัดอื่นไม่มี ไม่มีคนทะเลาะกันตามท้องถนน ผู้คนมีชีวิตที่เรียบง่ายได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นเมืองน่าอยู่ติดอันดับโลก เพราะมีอาหารการกิน ภาษา วัฒนธรรม และความพร้อมทุกด้าน แต่เราต้องยอมรับว่าเรายังเสียเปรียบในเรื่องการค้าอยู่มาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าเกษตรออกไปสู่ตลาดโลกทั้งที่สินค้าเราดีที่สุด ในขณะที่จีนมีการขนส่งที่ก้าวหน้าไปไกลกว่าเรามาก ปัจจุบันเขาสามารถส่งสินค้าเกษตรเข้าสู่ยุโรปเพียงใช้เวลาแค่ 2 สัปดาห์ผ่านการเดินทางโดยรถไฟที่วิ่งทะลุไปถึงยุโรปได้แล้ว ดังนั้นเราจึงควรจับคู่ธุรกิจกับบริษัทอื่นเพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น” นายอาโป กล่าว

ส่วนนายวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ Modern Property Consultants กล่าวว่า ในงานจะมีการแบ่งโซนจับคู่ทางธุรกิจ การจัดแสดงสินค้า 8 โซน รวมประมาณ 200 บูท ประกอบด้ว โซนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Zone) ภายในงานมีการจัดกิจกรรม 50% Property Shock Sale’ จากกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆ พร้อมแพ็คเกจการให้กู้ดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินชั้นนำ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยผ่านโครงการบ้านล้านหลังตามนโยบายของภาครัฐและเป็นการขยายตลาดให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจากนานาชาติให้กว้างขวางมากขึ้น และการจัดประมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Auction)  โซนธุรกิจท่องเที่ยว การพำนักระยะยาว (Tourism & Long Stay Zone) ประกอบด้วยโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สปา ลองสเตย์ กลุ่มผู้สูงวัย เกษียณอายุ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการในการร่วมลงทุน การทำธุรกิจแบบพึ่งพา การหาแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการธุรกิจ เพราะปัจจุบันตัวเลขผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น และนี่ถือเป็นครั้งแรกของการจับคู่ธุรกิจ Long Stay  

โซนการลงทุนนานาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน (International & AEC Zone) จัดให้มีการแสดงสินค้า ธุรกิจจากกลุ่มประเทศ AEC และจากอินเดีย ยุโรป อเมริกา พร้อมข้อมูลที่ประโยชน์ต่อผู้สนใจ อาทิ กฎระเบียบด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการลงทุน การค้าระหว่างกัน ปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยด้านปัญหาอุปสรรคที่ต้องการให้ได้รับการดูแลจากภาครัฐ เป็นต้น ซนด้านการศึกษา (Education Zone) ภายในงานมีกิจกรรม “Education Fair” ให้ทุนการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นนำในประเทศไทย จีน ยุโรป การให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อต่างประเทศ การบริการจัดหาที่พัก วีซ่า และอื่นๆ ที่จำเป็นในแต่ละประเทศ โดยมี TOP Universities จากทั่วโลกมาเปิดบูทแสดงนิทรรศการให้ข้อมูลด้านการศึกษา

โซนธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs Zone) และโซนสินค้าเกษตร (Agricultural Zone) มีการออกบูทจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานที่ปรึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก โซนอาหารและกิจกรรม (Food & Activities) ประกอบด้วย Food Truck และการออกร้านจากร้านอาหารชื่อดัง การจัดแสดงเทศกาลอาหารและผลไม้  “Food & Fruit Festival” ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ชิมผลไม้และอาหารไทย เพื่อส่งเสริมธุรกิจการค้าระหว่างกันให้ขยายตัวมากขึ้น และโซนโลจิสติกส์และพลังงาน (Logistic & Energy Zone) การส่งเสริมธุรกิจการค้า ธุรกิจ E-commerce จำเป็นต้องมีการขยายตัวด้านการขนส่งสินค้าต่างๆ รองรับ รวมทั้งด้านธุรกิจพลังงานที่เป็นแนวโน้มการขยายตัวของพลังงานสะอาดในตลาดโลก

ในขณะที่ น.ส.ประภา กลิ่นสุวรรณ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อยากให้เชียงใหม่เป็นเมืองการค้าการลงทุนที่พัฒนาสู่การเป็นสากลให้มากขึ้น ในลักษณะ ‘เพื่อนช่วยเพื่อน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย’ เพื่อเป็นต้นแบบการจัดงานในลักษณะนี้ในอนาคต เป็นการต่อยอดธุรกิจไทย

ส่วนนางละเอียด บุ้งศรีทองนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ กล่าวว่า ในช่วง 5 ปีนี้ ธุรกิจโรงแรมเติบโตกว่า 200-300% ทั้งนักลงทุนต่างชาติและไทย ทำให้เกิดกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ก้าวกระโดดจาก 5 ล้านคนเป็น 11 ล้านคนต่อปี การจัดงานจะช่วยสร้างโอกาสให้เกิดการซื้อขายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรคุณภาพและสปาที่เป็นจุดแข็งของคนไทย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน