ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ วอนประชาชนรวมพลัง รักษา ‘ความดี-ความถูกต้อง’

วันที่ 3 มีนาคม 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญ .. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่องพระมหากษัตริย์กับความผูกพันของคนในชาติ การเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วมการอบรมตามโครงการประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ .. 2562 รุ่นที่ 2 จัดโดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หอประชุมอาคารปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

..ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการปาฐกถาพิเศษว่า การทำความดีด้วยหัวใจ ตามรอยพระยุคลบาท คือ การรักษาความดี ความถูกต้อง ความเป็นสุภาพชน ให้เกิดขึ้นทางความคิดและการกระทำของปัจเจกบุคคลอย่างสม่ำเสมอ กล่าวคือ มีความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ใช่วันนี้ทำอย่างหนึ่ง พรุ่งนี้ทำอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่าขาดมาตรฐานในการรักษาคุณงามความดีให้กับระบบขององค์กรและภาพรวมของประเทศ

ความซื่อตรงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บุคคลมักขาดความสม่ำเสมอ ด้วยสิ่งหลอกล่อสารพัดพิษ อันทำให้คนดีกลายเป็นคนไม่ดี คนไม่โลภกลายเป็นคนโลภ คนพูดเรื่องจริงกลายเป็นคนกล่าวเท็จ คนซื่อตรงกลายเป็นคนทุจริตคดโกง เรื่องนี้อาจถือเป็นเวรเป็นกรรม ด้วยสิ่งเหล่านี้หาใช่เกิดขึ้นได้โดยง่าย เพราะธรรมชาติมีที่มาจากคำว่าธรรม แล้วเหตุไฉนเราจึงไปฝืนธรรมชาติแห่งความดี ความถูกต้อง ที่เหมาะกับคนจำพวกไม่เกรงกลัวต่อบาปและศีลธรรมจรรยา เราทุกคน ห้องประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้ ซึ่งมีพลังที่เรียกว่าพลานุภาพอยู่รวมกันในเช้าวันนี้ ต้องช่วยกันนำร่อง ความเป็นแบบอย่างของความดีความถูกต้อง ให้คนไม่ดี คนทุจริตคดโกง คนลบหลู่ดูหมิ่นชาติจงอับอาย และแพ้ภัยตนเอง..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน