แม่ทัพน้อยที่3เผย 2เดือนพบจุดความร้อนทะลุ2.2พันจุด ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวน-อนุรักษ์

วันที่ 1 มีนาคม 2562 พล..สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด และผู้บัญชาการหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ .สโมสรค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 .เมือง .เชียงใหม่ ว่า จากที่สถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือมีความรุนแรงมากขึ้น ศูนย์อำนวยการป้องกันฯ จำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยการหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในระดับจังหวัดและอำเภอ พร้อมปรับแผนรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2562 ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงวิกฤติของพื้นที่

จากการเปรียบเทียบข้อมูลการตรวจพบจุดความร้อน หรือ Hotspot ประจำปี 2561-2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-28 กุมภาพันธ์ 2562 พบจุดความร้อนสะสมจำนวน 2,263 จุด เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1,080 จุด โดยส่วนใหญ่พบมากในพื้นที่ป่าสงวน 1,115 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 895 จุด และเขต สปก.114 จุด พื้นที่ทางการเกษตร  63 จุด และพื้นที่ชุมชน 73 จุด ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญาเป็นการด่วนแม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าว

อย่างไรก็ตามในวันนี้มีการตรวจพบจุดความร้อน Hotspot จำนวน  210 จุด จากข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS  โดยมากสุดที่จังหวัดน่าน จำนวน  53  จุด ตามด้วยแม่ฮ่องสอน จำนวน  49  จุด เชียงใหม่ จำนวน  41  จุด ลำปาง จำนวน  35  จุด แพร่ จำนวน  20  จุด ลำพูน จำนวน  7  จุด และพะเยา จำนวน  5  จุด โดยยังพบการเกิดไฟไหม้ป่าทั่วภาคเหนือโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงชัน ทำให้ปริมาณค่าฝุ่นขนาดเล็ก AQI ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงสูงคือ 142 มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน มีคำเตือนห้ามประชาชนออกกำลังกายในพื้นที่กลางแจ้งและทำกิจกรรมทุกชนิดในที่โล่ง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน