ข่าวด่วน

ร่มธรรมร่มใจ(ตอนที่17) /อริยสัจ4

ร่มธรรม ร่มใจ / ตอน17  “อริยสัจ4”

ออกอากาศวันที่ 8 สิงหาคม 2557
ทางทางสถานีโทรทัศน์ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

(by ร่มธรรม ศรีสุโข)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน