ข่าวด่วน

แม่ทัพน้อยที่3หารือผู้ว่าฯลำพูน เร่งแก้ไฟป่า-ลุยสกัดหมอกควัน 9จังหวัดเหนือพบ366จุดความร้อน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 พล..สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า เข้าพบนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยมีนายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ..โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จว... ฝ่ายทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในระดับจังหวัดและอำเภอ ปรับแผนรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

    

แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า ต้องการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และสามารถนำข้อมูลมาปรับแผนเตรียมรับสถานการณ์ สำหรับจังหวัดลำพูนตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 พบจุดความร้อนสะสมจำนวน 1,540 จุด โดย .ลี้ มีจำนวนจุดความร้อนสูงสุด 933 จุด .แม่ทา 171 จุด และ .ทุ่งหัวช้าง 131 จุด  โดยพบในพื้นที่ป่าสงวน และป่าอนุรักษ์ มากที่สุด  ที่ผ่านมาจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดับไฟ 55 ครั้ง มีพื้นที่เสียหายจำนวน 1,275 ไร่

    

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 โครงสร้างหน่วยการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ จะอยู่ภายใต้ บก.ควบคุมสถานการณ์ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 มีศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดให้การสนับสนุน นอกจากนี้มีกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานขึ้นมาควบคุมทางยุทธการปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ 1–15 มีนาคม 2562” พล..สุภโชค กล่าว

อย่างไรก็ตามข้อมูลดาวเทียมระบบ VIIRS การตรวจพบจุดความร้อน หรือ Hotspot ในพื้นที่ 9 จังหวัดตั้งแต่กลางดึกจนถึงเช้า จำนวน  336 จุด แยกเป็นแม่ฮ่องสอน จำนวน  67  จุด ตาก จำนวน  66  จุด ลำปาง จำนวน  65 จุด เชียงใหม่ จำนวน  51  จุด แพร่ จำนวน  26  จุด พะเยา จำนวน  23  จุด ลำพูน จำนวน 19 จุด น่าน จำนวน 18 จุด และเชียงราย จำนวน 1 จุด รวม 336 จุด และในช่วงบ่ายยังพบไฟไหม้ป่าในหลายพื้นที่ทั่วทั้งภาคเหนือ

ซึ่งเครื่องบิน BT67 ของกองทัพอากาศ จำนวน 2 ลำ ขึ้นทำการโปรยละอองน้ำเหนือดอยฝรั่ง และดอยจำหนาย จำนวนน้ำ 6,000 ลิตร พื้นนที่ในตัวเมืองลำปางและเชียงใหม่ต่อเนื่องทุกวัน ส่วนเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 ลำ ขึ้นทิ้งน้ำดับไฟป่าเหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเป็นวันที่ 2 เนื่องจากไฟป่ายังคงลุกลามในพื้นที่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน