‘สวนสัตว์เชียงใหม่’ ลุยทำแนวกันไฟ ฉีดพ่นน้ำคลายร้อน-ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เมื่อเวลา 13.30 . วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมป้องกันไฟป่า เดินหน้าทำแนวกันไฟโดยนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องหมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีของทุกปี โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าลุกลาม เนื่องจากอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย และทุกปีมักจะประสบปัญหาไฟไหม้ป่าข้างทางเขตติดต่อกับหน่วยงานรอบข้างที่เป็นแนวเชิงเขา หรือตามไหล่ทางแนวรั้วพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่

นายวุฒิชัย กล่าวว่า วันนี้เราจึงร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อขจัดเชื้อเพลิงที่จะเกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลาม หรือช่วยชะลอการลุกลามได้ในระดับหนึ่ง บริเวณด้านหลังสวนสัตว์เชียงใหม่ระยะทางยาว 3 กิโลเมตร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่กำชับให้ทุกพื้นที่หยุดการเผา รวมทั้งฉีดพ่นสเปรย์น้ำตามส่วนจัดแสดงสัตว์ต่างๆ เพื่อคลายร้อนให้แก่สัตว์ป่าที่อยู่อาศัยในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความชุ่มชื้นและดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กไว้ และเรายังมีการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งในหลายจุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน