ข่าวด่วน

กองทัพภาคที่3ส่วนหน้าแถลงปิด ‘บก.ควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ’ไฟป่ายังกรุ่นลำพูน-เชียงใหม่

เมื่อเวลา 13.00 . วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 พล..บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานแถลงการปิดกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ .เมือง .เชียงใหม่ หลังจากกองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เนื่องจากในห้วงวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ปรากฏค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ และมีภูเขาล้อมรอบ สภาพภูมิอากาศ ที่ลมสงบนิ่ง ไม่มีลมพัดผ่าน ที่เอื้ออำนวยการกักตัวของมลพิษ และการกระทำของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวมากที่สุด โดยมี พล..บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ร่วมแถลงผลการปฏิบัติงาน

พล..บัญชา กล่าวว่า 15 วันนับจากลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจถือว่าได้ผลอย่างมาก ทั้งในแง่การสร้างจิตสาธารณให้ประชาชนได้รับรู้ถึงมลพิษที่เกิดและร่วมมือในการแก้ไขจาก Action Plan ที่วางแผนไว้ ซึ่งนับจากนี้หน่วยที่จะเข้ามารับผิดชอบและเดินไปตามแผนงานและระบบที่วางไว้คือ กองทัพน้อยที่ 3 นำโดย พล..สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 และจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขึ้นที่ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

สิ่งสำคัญที่จะนำเสนอต่อ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. หลังการปิดภารกิจในวันนี้ คือ การนำระบบ Single Command มาใช้โดยมอบให้นายอำเภอเป็นผู้สั่งการและบริหารจัดการวันเวลาการเผาวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งแต่ละอำเภอย่อมไม่ตรงกัน รวมทั้งการนำระบบป่าเปียกเข้ามาแก้ปัญหาระยะยาว ทั้งการสร้างฝายปลูกป่าให้เกิดความชุ่มชื้น ทั้งการขึ้นไปสร้างอ่างเก็บน้ำบนยอดเขาแล้วค่อยๆ ปล่อยลงมาตามฝายในช่วงแล้งทำให้เกิดน้ำขัง พอหน้าน้ำเราก็สูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ ปัญหาก็จะแก้ได้โดยอาศัยการสร้างจิตสาธารณะเข้ามาช่วยเติมเต็ม

รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า บทเรียนจากเหตุไฟไหม้ลุกลามทั้งดอยพระบาท กลางเมืองลำปาง ดอยขะม้อ ดอยเหลาหลวง .ลำพูน และอุทยานแห่งชาติแม่โถ ออบหลวง .เชียงใหม่ มาจากป่าแห้งแล้งมากผสมกับคนเข้าไปเผา เจ้าหน้าที่ทำงานกันหนักมากซึ่งปัจจุบันยังมีหน่วยเฝ้าระวังอยู่เพื่อดับไฟ โดยใช้หลัก Find Fix Fight Follow เป็นแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งมาจากการเข้าไปจุดไฟหาของป่าล่าสัตว์ ถึงเวลาต้องเลิกคำว่าวิถีเพราะปัจจุบันพื้นที่ทางการเกษตรใหญ่ขึ้นและเป็นการทำเพื่อการค้าไม่ใช่การยังชีพแบบในอดีต เพราะหมอกควันไม่มีพรมแดน ไหม้ที่อื่นก็ไหลเข้าแอ่งลำปาง แอ่งลำพูน และแอ่งเชียงใหม่

ปีหน้าผมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพราะระบบที่วางไว้รวมทั้งการเสริมการปฏิบัติที่เรียกว่าเครื่องฟอกอากาศด้วยม่านน้ำ หรืออุโมงค์ละอองน้ำ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ในพื้นที่ของมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นการฟอกอากาศเสีย โดยใช้วิธีการดักจับควันละอองพิษ ด้วยม่านน้ำเพื่อเป็นการเพิ่มมวลอากาศดี เข้าสู่แอ่งเชียงใหม่ โดยใช้เส้นชั้นความสูงของห้วยตึงเฒ่า ซึ่งสูงกว่าตัวเมืองเชียงใหม่เป็นตัวส่งผ่านอากาศดี และใช้ลมฝ่ายใต้ที่พัดจากทิศใต้ขึ้นเหนือส่งลม โดยจะเสริมตลอดแนวดอยสุเทพ ก็จะส่งผลให้มีมวลอากาศดีเข้าสู่แอ่งเชียงใหม่ได้มากขึ้น โดยวางระบบไว้ที่อ่างเก็บน้ำแม่เย็น ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ แกรนด์แคนยอน ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำ ร่วมกับปฏิบัติการทิ้งน้ำของเฮลิคอปเตอร์ MI 17 และ BT-67 ของกองทัพอากาศมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งว่าระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์นี้ จะมีฝนตกภาคเหนือตอนล่างเช่น แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ หากขยับมาลำปางก็จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นพล..บัญชา กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ .เชียงใหม่ มีรายงานว่า .สันกำแพง .แม่ออน .เชียงดาว เกิดจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ .ดอยหล่อ จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟป่า 1ครั้ง และบริเวณเหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีไฟไหม้ป่าเฮลิคอปเตอร์ MI 17 เข้าปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟและจัดกำลังภาคพื้นดินเข้าร่วมปฏิบัติการ 

ส่วนที่ .ลำพูนเกิดไฟป่า รวม 3 จุด ในพื้นที่ 102 ไร่ บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง .ก้อ พื้นที่ป่าสงวน .ศรีวิชัย และ .แม่ตืน .ลี้ ต่อเนื่องมาตั้งแต่วานนี้ พื้นที่ป่าเสียหาย 120 ไร่ ส่วน .ลำปาง ไม่มีรายงานไฟไหม้ป่า แต่ต้องส่งรถน้ำออกพ่นเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดฝุ่นควัน 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน