ข่าวด่วน

ค่ามลพิษหมอกควันเชียงใหม่ ยังคงระดับแดง กระทบสุขภาพประชาชน ทุกอำเภอเดินหน้าป้องปราม-ออกดับไฟป่าต่อเนื่อง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สถานการณ์มลพิษหมอกควัน ที่จังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดย ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ อย่าง ค่า AQI ซึ่งบ่งชี้ถึงความเข้มข้นของสารมลพิษในอากาศ อยู่ในระดับสีแดง คือมีค่าสูงถึง 155 คือในระดับที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพของประชาชนทุกคน ไม่แค่เฉพาะกลุ่มเสี่ยง และเป็นระดับที่อยู่ในเกณฑ์การแจ้งเตือนให้ประชาชนควรงดการออกกำลังกาย และทำกิจกรรมในที่กลางแจ้งเป็นเวลานาน

ขณะที่ค่าฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2 ไมครอน (PM2.5) ของวันสูงสุดถึง 169 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินจากค่ามาตรฐานไปมาก และอยู่ในระดับที่ควรงดออกกำลังกาย และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเช่นกัน ล่าสุดวันนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หลายพื้นที่ เช่นที่ อำเภออมก๋อย จอมทอง เวียงแหง สันทราย กัลยาณิวัฒนา ฯลฯ ขณะนี้ทางทหารในพื้นที่ ได้สนธิกำลังกับฝ่ายปกครอง หน่วยเสือไฟ และอาสาสมัครชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง เข้าไปปฏิบัติการตรวจการณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า

มีชุดเคลื่อนที่เข้าระงับดับไฟได้อย่างทันท่วงที แต่ยังไม่พบมีพื้นที่ใดที่เกิดไฟป่ารุนแรง ทุกอำเภอได้เดินหน้าคุมเข้มตรวจสอบมิให้ชาวบ้านเข้าไปลักลอบจุดไฟหาของป่าล่าสัตว์ รวมทั้งเดินหน้านำรถฉีดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและดักจับฝุ่นในอากาศ มีการประชุมสร้างความเข้าใจต่อชาวบ้าน และร่วมกันเข้าไปทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ยังคงดำเนินการปฏิบัติภารกิจขึ้นบินลาดตระเวณ และรับแจ้งข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าของการเกิดจุดความร้อนจากไฟป่าในทุกพื้นที่แบบเรียลไทม์ หากเกิดเหตุ ทางหน่วยทหารบกในพื้นที่ ซึ่งทำงานประสานกับผู้ว่าฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดับไฟป่าในทุกพื้นที่ก็จะรายงานสถานการณ์ เข้าไปให้ทางกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเร่งเข้าแก้ปัญหาในพื้นที่ทันที

โดยวันนี้ พลตรี บัญชา ดุลยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่3 ได้นำเฮลิคอปเตอร์ MI 17 ขึ้นบินเหนือฟ้าจากอำเภอฮอดไปยังอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีควันไฟและหมอกควันปกคลุม สถานการณ์ยังทรงตัว จากนั้นช่วงบ่ายได้บินจากอำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ไปดูพื้นที่ดอยขะม้อ จังหวัดลำพูนต่อ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน