ข่าวด่วน

ผู้ว่าฯ ชวนแอ่ว ‘5เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่’ลงลึกสู่อัตลักษณ์ชุมชน

เมื่อเวลา 08.00 . วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ลานราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ .เมือง .เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่’ (Self-guided walking tour of Chiang Mai city) ซึ่งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดขึ้น เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตามเส้นทางในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการจัดกิจกรรมเปิดตัวเส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ เป็นการสนับสนุนเมืองเชียงใหม่หลังจากได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวจนติดอันดับโลก เพราะปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป โดยส่วนหนึ่งนิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง เพื่อได้สัมผัสและซึมซับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้มักชื่นชอบการเดินเท้า หรือปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งนอกจากจะเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ยังได้พบกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่อยู่ในกระแสนิยมอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ตัวเมืองเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง มีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัยอื่นๆ ที่น่าสนใจอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เหมาะสำหรับการเดินเท้า หรือปั่นจักรยานเป็นอย่างดี ตรงกับกระแสของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้จุดแข็งทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและทรงคุณค่า ผสมผสานกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน เป็นจุดขาย พร้อมที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติต่อไปได้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

ในขณะที่ นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวเสริมว่า กิจกรรมเส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่ หรือ Self-guided walking tour of Chiang Mai city เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ในรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตามเส้นทางในตัวเมืองเชียงใหม่ ในจำนวน 5 เส้นทาง คือ เส้นทางศึกษาวังหลวงกษัตริย์ล้านนา (ข่วงหลวงเวียงแก้ว) เส้นทางวิถีชุมชน สล่าเมือง  เส้นทางสถาปัตยกรรมล้านนา เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเส้นทางศึกษากำแพงเมืองเก่าเชียงใหม่ (4 แจ่ง 5 ประตู) ซึ่งในแต่ละเส้นทางมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำบรรยายถึงสถานที่ต่างๆ ที่มีความสำคัญ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมลงมือตัดตุง ทำสวยดอก และทำดอกไม้ไหว ด้วยตนเองกับช่างฝีมือพื้นบ้านล้านนา

ในอนาคตเราจะร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ ให้เกิดความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากขึ้น โดยเน้นการสื่อสารออนไลน์ ครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกเพื่อไปสู่ปรับปรุงและพัฒนา เพราะนักท่องเที่ยวปัจจุบันนิยมการเดินและปั่นจักรยานลัดเลาะเข้าไปชมวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชนต่างๆ มากขึ้นนายอนุชา กล่าว 

ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นคาดว่าจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวด้วยตนเองทั้งในรูปแบบของการเดินและการปั่นจักรยาน โดยสามารถค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวใน 5 เส้นทางนี้ได้จากเว็บไซท์ www.thainorthtour.com หรือติดต่อขอรับหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร 053-920000 หรือFacebook:สำนักงานพัฒนาพิงคนคร หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.pinkanakorn.or.th

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน