ข่าวด่วน

ผู้ว่าฯ นำทีมสำรวจ ‘บ่อน้ำทิพย์’ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์1ใน3จุดสำคัญเชียงใหม่ เตรียมร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าสำรวจบ่อน้ำทิพย์ ที่วัดบุพพาราม ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติฯ สูงสุด

สำหรับบ่อน้ำทิพย์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ อยู่ภายในวัดบุพพาราม ซึ่งเมื่อปี 2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระชนมายุครบ 5 รอบ สำนักพระราชวังได้นำน้ำจากบ่อน้ำทิพย์ถวายเป็นน้ำสรงพระองค์ และในปี 2554 ทางจังหวัดประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์พร้อมน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นน้ำสรงอภิเษกในพระราชพิธีออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน