ข่าวด่วน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชวนปชช.-นักท่องเที่ยว ชมนิทรรศการ ‘236ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์’เรียนรู้ประวัติศาสตร์มีค่าของไทย

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 อาคารนิทรรศการ2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ‘236ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ..รุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของไทย

นางมิ่งขวัญ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการ ‘236ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสร้างความเป็นเอกราช ความมั่นคง และความเป็นไทย และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สร้างความรุ่งเรืองทัดเทียมอารยะประเทศ

ซึ่งการจัดนิทรรศการครั้งนี้แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยในด้านต่างๆ รวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรที่ทรงสืบสานพระราชกรณีกิจ อันนำประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้นิทรรศการ ‘236ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์แบ่งออกเป็น 12 ห้อง ประกอบด้วย อยุธยายศล่มแล้ว ลอยสวรรค์ ลงฤา , สงคราม 9 ทัพ สยาม ล้านนา มหากัลยาณมิตร , ตั้งกรุงผดุงเอกราช , ฟูเฟื่องมหานคร , เมื่อลมเปลี่ยนทิศ , เรียนรู้วิทยาการ รากฐานสู่อารยะ , สยามสมัยใหม่ , สยามมานุสติ , ต่างแคว้นแผ่นดินเดียว , ศาสตร์พระราชาพัฒนาชาติ และสืบทอดพระราชปณิธาน

เพื่อมุ่งหวังสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าผ่านนิทรรศการ ‘236ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 . อาคารนิทรรศการ2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน