บสย.เชียงใหม่ จัดเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ‘TCG Lanna Fun Run #1’สานสัมพันธ์เครือข่ายRM เพื่อการค้ำประกัน

นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 5.30-10.00 . กองพลทหารราบที่ 7 .แม่ริม .เชียงใหม่ บสย.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ‘TCG Lanna Fun Run #1’ ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้า ในพื้นที่ปิดที่สวยงามและปลอดภัย ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร

ทั้งนี้กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกันเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ ‘TCG Lanna FunRun #1’ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ เพื่อการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเดินวิ่ง เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสถาบันการเงินในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  และเพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย. ให้กับสถาบันการเงินในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สำหรับกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. และ กองพลทหารราบที่ 7 ท่ามกลางบรรยากาศพื้นที่ปิดที่ปลอดภัยและสวยงาม เส้นทางการวิ่งผ่านพื้นที่สำหรับใช้การฝึกหลักสูตรจู่โจม ภายในกองพลทหารราบที่ 7 .แม่ริม .เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 5.6 กิโลเมตร มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก 18 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สินเชื่อศูนย์ธุรกิจ (RM) และเจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ (BO) กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต บสย. ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และ แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน