ข่าวด่วน

สมาคมสตรีนครเชียงใหม่จัดงาน ‘ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกล ด้วยพระบารมี’ครั้งที่1 สืบทอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ .แม่เหียะ .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกล ด้วยพระบารมีประจำปี 2562 มีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ..วรัญญา  เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกล ด้วยพระบารมีครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562   ห้องราชพฤกษ์ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561

และร่วมสืบทอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อสตรีไทยในด้านศิลปาชีพ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีไทยได้มีความรู้ความสามารถตามหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติและยกย่องเชิดชูสตรี  ซึ่งถือเป็นการรวมพลังของสตรีและกลุ่มองค์กรสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเข้มแข็งภายใต้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมมือกันทำกิจกรรมการกุศลสำหรับดำเนินงานพัฒนาอาชีพสตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่

                   

ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  การจัดแสดงผลงานของสตรีศรีนครเชียงใหม่ การประกวดงานฝีมือประเภทแกะสลักผลไม้ การประกวดสุดยอดผ้าไทยล้านนา  การเสวนาบทบาทของสตรีไทยในยุค 4.0 การออกบูธแสดงสินค้าจากกลุ่มอาชีพสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายสินค้า OTOP  ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ เป็นต้น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน