ข่าวด่วน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ชวนแอ่วงาน ‘เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม’2562

หอการค้าจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครปฐม เชิญ ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ .เมืองนครปฐม .นครปฐม เมื่อบ่ายวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรของ .นครปฐมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมเกียรติคุณทางการท่องเที่ยว วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการศึกษา ของ .นครปฐมในช่วงเทศกาลตรุษจีน

อยากเรียนเชิญมาเที่ยวกันครับ ชาวนครปฐมยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง พบกันนะครับ ในงานหอการค้านครปฐม Fair 2019 ‘เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐมระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ .เมือง .นครปฐมดินแดน   

..ปนัดดา กล่าวว่า .นครปฐม เป็นเมืองที่มีคุณค่า ดังคำขวัญที่ว่าส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน