รองหน.พรรคอนาคตใหม่ ระบุกงล้อประชาธิปไตยต้องเดินไปข้างหน้า หวังเขต1และ9 มั่นใจคนชั้นกลางในเมือง-คนชาติพันธ์ุ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวที่อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ .สันกำแพง .เชียงใหม่ว่า ผู้สมัครทุกคนที่เราส่งสมัครในทุกเขตทุกคนมีความหวัง เราสู้เต็มที่แต่จากการทำมินิโพล คือ เขต 1 เพราะเป็นกลุ่มชนชั้นกลาง คนมีการศึกษา คนในเมือง คนที่เล่นโซเชียล และผู้สมัครมีประวัติดีมีการศึกษาประสบการณ์นานาชาติและมีประสบการณ์ทางการทำธุรกิจทางการท่องเที่ยว และเขต 9 อำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย ฮอด ดอยเต่า เป็นคนในพื้นที่เกิดที่นั่น เป็นคนชาติพันธุ์ คนปาเกอญอ มีการศึกษาสูงปริญญา 3 ใบ และทำงานช่วยเหลือคนในพื้นที่มานาน ทำงานด้านกฎหมาย เขตอื่นก็พอมีหวังนะ

วันนี้บรรยากาศของประชาธิปไตยกลับมาอีกแล้ว ใครจะหยุดก็ไม่อยู่ เพราะกงล้อประชาธิปไตยต้องกลับมาเดินไปข้างหน้า อาจไม่คึกคักมากนักเหมือนสมัยเก่า เพราะตอนนี้กลัวกันไปหมด ขึ้นป้ายแห่ไม่ได้ แต่ในที่สุดกระแสประชาธิปไตยก็ต้องกลับมานายชำนาญ กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน