ม.ล.ปนัดดา กับความหมายของคำว่า ‘ข้าราชการ’

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษแก่วิทยากรตัวคูณและข้าราชการ จาก 76 จังหวัด และ กทม. ตามคำเชิญของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ (รุ่นที่ 1)

โดย ..ปนัดดา กล่าวว่า ข้าราชการเป็นข้าราชการของแผ่นดิน เป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์ เป็นข้าราชการของประชาชน ไม่ใช่เป็นข้าราชการของพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น คำสอนของบรรพชนมีว่า ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักสุจริตธรรม มีความซื่อสัตย์อันเป็นหัวใจของการครองตนคนงาน ไม่หลงลืมตัว ไม่วางอำนาจบาตรใหญ่ แต่จะมุ่งมั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีความเพียร เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน