ข่าวด่วน

SUN จัดงานข้าวโพดหวาน ‘ซันสวีท’ครั้งที่6 โอกาสเพิ่มผลผลิตและคุณภาพที่ดีเพื่อเกษตรกรยิ้มสดใส

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านส่งออกข้าวโพดหวานภายใต้แบรนด์ KC จัดงานข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิดโอกาสเพิ่มผลผลิตและคุณภาพที่ดีของข้าวโพดหวาน เพื่อเกษตรยิ้มสดใสโดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิชาข้าวโพดหวานคุณภาพ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรไปปฏิบัติจริงและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

โดยดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (SUN) และนางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้จัดการฝ่ายผลิต (SUN) นำทีมบริหารร่วมให้การต้อนรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ เอกชน และชาวต่างชาติที่มาร่วมงานด้วยความสนใจเป็นจำนวนมาก พร้อมประกาศเดินหน้าพัฒนาข้าวโพดหวานและเกษตรกรไทยสู่เกษตรยุคใหม่ 4.0

ทั้งนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือได้รับรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานฝักสดได้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และเปิดโอกาสให้บริษัทเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และสารเคมีกลุ่มอารักขาพืช มาเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตามภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการทางด้านวิชาการ โดยบริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด บริษัท อาร์3 โซล่าเซลล์ และบริษัท เอสบีวัน แอนด์ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด บูธกิจกรรมจากบริษัทชั้นนำด้านการเกษตรและเทคโนโลยี อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด บริษัท ซินเจนทา ซิดส์ จำกัด บริษัท เจียไต๋ จำกัด ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาและบรรยายความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรแบบ Smart Farm ซึ่งเป็นการเกษตรรูปแบบใหม่ ที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกข้าวโพดหวาน เช่น ระบบโซล่าเซลล์ ระบบหยดน้ำ และการใช้โดรนฉีดพ่นปุ๋ยและสารเคมี ถือเป็นจุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ KC Farm ฐานการเรียนรู้แปลงสาธิตต่าง จำนวน 24 ฐาน การประกวดข้าวโพดหวาน การแข่งขันการทานข้าวโพดหวาน การแข่งขันลีลาส้มตำข้าวโพดหวาน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน