ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯสอนเยาวชน ‘เลือกคบคน’เพื่ออนาคตของประเทศ

เมื่อบ่ายวันที่ 29 มกราคม 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี .เมือง .ปทุมธานี

..ปนัดดา กล่าวในการบรรยายพิเศษว่า ดีใจทุกครั้งที่ได้มา .ปทุมธานีเมืองบัวหลวงของในหลวงเสมือนได้กลับมาบ้าน เพราะรับราชการสนองพระเดชพระคุณที่ .ปทุมธานี นานกว่าทุกจังหวัด คือ ประมาณ 3 ปี อยากพูดกับลูกหลานทุกคนว่า ใจเราเท่านั้นจริงๆ จะสอบผ่านหรือไม่ผ่านข้อทดสอบชีวิตในช่วงเวลาเช่นนี้ ที่เป้าหมายของทุกคน คือ ต้องสอบให้ผ่าน และไม่ใช่เพียงแค่ผ่าน แต่ผ่านด้วยความราบรื่น เรียบร้อย สร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์ในการครองตน คน และงาน มีความสำเร็จในทางที่ถูกที่ดี

เคยพูดหลายครั้งว่าการคบผู้คนนับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตปัจจุบัน เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก คนดีมีความสามารถกลายเป็นไม่ค่อยอยากแสดงตัว ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับใคร ในขณะที่คนไม่ดี เอารัดเอาเปรียบก็ฉกฉวยโอกาสในเวลาที่คนดีมีศีลธรรม ปลีกตัวเข้าสู่วิเวก ลูกๆ หลานๆ ต้องช่วยกันเสริมสร้างความมั่นใจ เป็นกำลังใจให้กับคนดี ให้กับตัวเรา และครอบครัว เพื่อก้าวเดินสู่วันข้างหน้า เป็นอนาคตแห่งความสำเร็จของประเทศไทย..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน