ชวนแอ่วงาน ‘มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม’ครั้งที่26 เตรียมพบผ้าตีนจกร้อยปี 1-5ก.พ.นี้ คาดเงินสะพัดกว่า2ล้านบาท

วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม แถลงถึงความพร้อมในการจัดงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่มครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของอำเภอแม่แจ่ม รวมทั้งสืบทอดศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของผ้าตีนจกและผ้าทอชนเผ่า ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับร้อยปี และส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้มีรายได้สูงขึ้น นอกเหนือจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่แจ่มให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตามคำขวัญของอำเภอแม่แจ่มที่ว่าเที่ยวบ่อน้ำแร่ ล่องแพแม่แจ่ม พักแรมน้ำตก ผ้าตีนจกยอดน้ำมือ

นายอำเภอแม่แจ่ม กล่ววว่า ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการ การประกวดถ่ายภาพ ‘Memory in Maejam’ การประกวดผ้าตีนจก การประกวดผ้าชนเผ่า งานขันโตก เดินแฟชั่นโชว์การกุศล กาดหมั้วคัวฮอม การออกร้านที่ได้นำเอาผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจกและผ้าชนเผ่ามาให้เลือกสรร และการจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาของแม่แจ่ม

ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการขายสินค้าภายในงานมากกว่า 2 ล้านบาทนายอำเภอแม่แจ่ม กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน