ข่าวด่วน

นายกเทศมนตรีฯ ตรวจตลาดสด สำรวจของไหว้ พืชผัก-ผลไม้ สร้างความมั่นใจปชช. ‘เทศกาลตรุษจีน’

วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ตลาดวโรรส (กาดหลวง) .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย เทศกาลตรุษจีนที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารในแหล่งจำหน่ายผัก ผลไม้ และอาหารปรุงสดที่นิยมใช้เทศกาลตรุษจีน สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือน

โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านอาหารปลอดภัย ตลาดวโรรส ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่  ชมรมตลาดสดน่าซื้อจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ผัก ผลไม้ และตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้างแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบส้มมงคลแก่ผู้ร่วมงาน

นายทัศนัย  กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะต้องออกมาจับจ่ายซื้ออาหาร ผักและผลไม้ เพื่อใช้ประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรษ การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ  ตลาดสดจึงเป็นแหล่งรวมอาหาร และสินค้าทุกประเภทที่จะนำมาใช้ในเทศกาลตรุษจีน จึงต้องมีการควบคุมมาตรฐานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน