ข่าวด่วน

กองทัพน้อยที่3 ระดมจนท.ตัดทำลายไร่ฝิ่นพื้นที่ ‘ดอยผาแดง’ พบสถิติการปลูกฝิ่นลดลง

วันที่ 28 มกราคม 2562 พล..บุญยืน อินกว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 กองทัพน้อยที่ 3 พร้อมด้วย ..สันติ สุขป้อม รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 นายศรัญยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และ ..วริศราวราลักษณ์รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ... ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่นของหน่วยในระดับพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปี 2562 พร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน  35 ครอบครัว และร่วมตัดทำลายไร่ฝิ่นกับชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่นและประชาชนในพื้นที่ดอยผาแดง .เชียงดาว .เชียงใหม่

สำหรับพื้นที่ดอยผาแดง .เชียงดาวนั้น ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 กองทัพน้อยที่ 3 มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 7 รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ซึ่งจากการสำรวจของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ... พบการปลูกในพื้นที่ดอยผาแดง จำนวน 114 แปลง เนื้อที่ 82.45 ไร่  เจ้าหน้าที่เข้าตัดทำลายแล้ว 103 แปลง 73.34 ไร่ 

อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 – 25 มกราคม 2562 ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพน้อยที่ 3 พบการปลูกฝิ่น จำนวน 264 แปลง เนื้อที่ 232.20 ไร่ ตัดทำลายแล้ว 251 แปลง เนื้อที่ 221.70 ไร่  สำหรับสถิติผลการเปรียบเทียบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ปี 2561 และปี 2562 ในห้วงเดียวกันพบว่า จำนวนแปลงลดลง 59 % จำนวนไร่ลดลง 59.6% จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการปลูกฝิ่นในปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน