ข่าวด่วน

เชียงใหม่แถลงจัด ‘มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ’ครั้งที่43 ชวนนักท่องเที่ยวชมสีสันพันธุ์ไม้นับแสนดอก 1-3กุมภาพันธ์2562 เตรียมยกระดับเทียบชั้นระดับโลก

เมื่อเวลา 11.20 . วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายธวัช ใจสม รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวุ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 และเทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน Chiang Mai Blooms 2019 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองแห่งดอกไม้บานตลอดปี มีสภาพภูมิประเทศตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ดอกไม้และแมกไม้นานาพันธุ์ที่สวยงามตามธรรมชาติ มีวัฒนธรรม ประเพณี  เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้สภาพความเป็นเมืองที่สวยงาม  มากด้วยวัฒนธรรมที่ดีงาม ถูกบดบังและทดแทนด้วยวัตถุนิยมจนน่าวิตก  ชาวเชียงใหม่เริ่มตระหนักต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมทั้งปัญหาที่อาจจะตามมา จึงเกิดการรวมตัวและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ การเป็นดินแดนเอื้องเหนือนามนพบุรี  ศรีนครพิงค์เป็นเมืองแห่งดอกไม้บานตลอดปีให้คงอยู่ตลอดไป 

ปีนี้เราหารือกันที่จะยกระดับงานไม้ดอกไม้ประดับจากระดับประเทศเป็นระดับโลกเพื่อความยั่งยืน ซึ่งระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 เมืองเชียงใหม่จะสวยงามด้วยดอกไม้หลากสีสันในแต่ละจุดทั่วเมืองโดยเฉพาะในวันเปิดงาน 2 กุมภาพันธ์ จะมีสาวงามกว่า 600 คนมาร่วมฟ้อนเล็บ เชื่อว่าจะสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กล่าวว่า เราอยากให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งดอกไม้ที่สร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ประหนึ่งคำว่า Chaingmai Welcome Smile โดยแบ่งเป็นโซน A ภายใต้แนวคิดกุหลาบเวียงพิงค์ โซน B ภายใต้แนวคิดสุขสราญ งามบุปผา ล้านนานครพิงค์ โซน C ภายใต้แนวคิดต้องมนต์พรรณไม้งาม และโซน D ภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์คัลเลอร์ฟูล ปีนี้เรายังนำดอกทิวลิปสีสันสดใสจากยอดดอยลงมาสร้างความสดชื่นภายในสวนบวกหาด ร่วมกับไม้ดอกเมืองหนาวนับแสนดอกที่จะพร้อมใจกันบานสะพรั่งต้อนรับแขกที่มาเยือนยาวไปจนถึงช่วงวันวาเลนไทน์ เป็นอุทยานดอกไม้ที่บ่งบอกความเป็นเมืองเชียงใหม่ที่แสนอบอุ่น

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่จะคกแต่งเมืองเชียงใหม่ให้สวยงามตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ในฐานะเจ้าของบ้านที่ดี เพื่อรองรับงานไม้ดอกไม้ประดับต่อเนื่องเทศกาลตรุษจีน ที่เป็นช่วง Golden Week และวันวาเลนไทน์ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากในช่วงเวลาดังกล่าว

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวุ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  กล่าวว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะไทย จีน อาเซียน และยุโรป ชอบขบวนพาเหรดรถบุปผชาติมาก ขอเพียงเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงพยายามผลักดันให้เชียงใหม่ทำปฎิทินดอกไม้ควบคู่ไปกับวัฒนธรรม เพื่อบรรจุรายชื่อในงานระดับโลกให้ได้ในอนาคต เพื่อสร้างทุนทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน โดยจะเริ่มต้นที่ .ดอยสะเก็ด ก่อนที่จะขยายไปอำเภออิ่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 ให้ยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา ระหว่างวันที่   1 – 3  กุมภาพันธ์ 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 08.00 . บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จะมีการปล่อยขบวนแห่รถบุปผชาติที่เข้าร่วมประกวด 21 ขบวน  ในประเภทสวยงาม และประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเคลื่อนไปจอด บริเวณสวนสาธารณหนองบวกหาด เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมความงาม

และชมพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวทีกลางในสวนสาธารณหนองบวกหาด เวลา 18.00 . พร้อมชมนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดสวน การจัดนิทรรศการ การประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม่และนางงามบุปผชาตินานาชาติ  การแสดงดนตรีในสวน และการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมล้านนา ของสถาบันการศึกษา ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ  การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ โดยทั้ง 25 อำเภอจัดทำร้านเพื่อแสดงสินค้า OTOP การแสดงดนตรีในสวน (Orchestra)                           

             

การแสดงนาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมล้านนา ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด การบรรเลงและขับร้อง ดนตรีพื้นเมืองร่วมสมัย การแสดงชุดฟ้อนสวยดอก การแสดงชุดฟ้อนฮอก การแสดงละครพื้นบ้านล้านนา เรื่องขุนนางนอนคีรี ระบำสาวน้อยหาบน้ำ ระบำนกยูงสิบสองปันนา ระบำหมูป่า ระบำทุ่งบัวตอง ระบำม้ากัณฐัก การบรรเลงและขับร้อง ดนตรีพื้นเมืองกการบรรเลงและขับร้องวงอาครูสติก การแสดงสร้างสรรค์ชุดจตุภิรมย์ การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนจักรีอวตารรำถวายพระพร รัชกาลที่ 10

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน