ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ฝากเยาวชนสถานพินิจฯ ไม่ ‘หลงลืมตัว’

เมื่อบ่ายวันที่ 24 มกราคม 2562 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เขตบางนา

โดย ..ปนัดดา กล่าวในตอนนึ่งว่า ที่มาเยี่ยมได้หลายครั้งหลายหน แล้วลูกๆ หลานๆ ถามว่า 180 ครั้ง ที่ได้ไปตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ วิทยากรทำได้อย่างไรในช่วง 1 ปี ขอตอบว่าลูกๆ หลานๆ ทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกัน ใครๆ ก็ทำได้ หากเรามีแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจและความจงรักภักดีที่เราคนไทยทุกคนมีมาแต่เกิด กล่าวคือ ความเหนื่อยไม่มี ความคิดในการอวดโอ้ ‘show off’ ไม่มี การมุ่งหวังผลประโยชน์อันผิดคุณธรรมจริยธรรมไม่มี คือ อย่าคดโกง อย่าเอาเปรียบ ใครก็ทำได้ทั้งนั้น

คุณหมอได้บอกกับผมวันนี้เองว่า สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงตรัสสอนศิษย์ของพระองค์ตรงกับคำพูดของสไปเดอร์แมนในภาพยนตร์ดังของฮอลลีวูดว่าอำนาจ (Power) และความรับผิดชอบ (Responsibility) เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินควบคู่กันอย่างเหมาะสม ไม่มากไม่น้อยแต่ที่ทำให้เกิดความบกพร่องเสียหายเสียมาก คือ ความหลงลืมตัว มีอย่างที่ไหน ตัวเล็กแต่กลับทำตัวใหญ่ โอ้อวดใส่ผู้คน หากพบเจอคนจำพวกนี้ ลูกหลานออกห่างเข้าไว้ ย่อมเป็นผลดีแก่ตัว..ปนัดดา กล่าวฝากเยาวชน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน