เชียงใหม่เชิญปชช.-นักท่องเที่ยว ชม ‘โขนพระราชทาน’ ชวนแต่งชุดผ้าไทยสมัยรัชกาลที่5-ชุดไทยย้อนยุค-พื้นเมือง-สุภาพ ร่วมกิจกรรม 26-27มค.62 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

วันที่ 23 มกราคม 2562 นายศุภชัย กัลปสันติ รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้คณะโขนศาลาเฉลิมกรุง มาจัดแสดงระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 เวลา 18.30 . บรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอพระราชทาน ซึ่งจะเป็นการแสดงโขนชุดหนุมานชาญกำแหงตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนถึงช่วยพระรามรบชนะทศกัณฐ์ และได้รับประทานสมญาศักดิ์เป็นพระยาอนุชิตจักรกฤษณ์พิพรรธพงศา ได้ไปครองเมืองนพบุรี นับเป็นสุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูงที่ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผน การดำเนินเรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์ การเจรจาที่สนุกสนาน และเพลงหน้าพาทย์แบบโบราณ

และเนื่องในโอกาสที่การแสดงโขนไทยได้รับการรับรองให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในคราวประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ครั้งที่ 13 ที่เมืองพอร์ตหลุยส์ สาธารณรัฐมอริเชียส ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมจำนวน 181 ประเทศ

จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว แต่งกายชุดผ้าไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ชุดไทยย้อนยุค ชุดผ้าพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ เข้าร่วมงานการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง เพื่อส่งเสริมความงดงามของความเป็นไทย และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนทำให้ประชาชนได้รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงโขนพระราชทานจากคณะโขนศาลาเฉลิมกรุงในครั้งนี้

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน