ข่าวด่วน

เชียงใหม่ เตรียมเปิด ‘สวนเจริญประเทศ’ ทสจ.ใช้ 13ล้านสร้างให้ปชช.ออกกำลังกาย จ่อส่งมอบกุญแจให้เทศบาลฯเข้าดูแล

วันที่ 23 มกราคม 2562  นายบรรจง สมบูรณ์ชัย หรือ หมอต้นไม้ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เปิดเผยความคืบหน้า โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนเรยีนาเชลี และสำนักป่าไม้เชียงใหม่ว่า ในวันที่ 24 มกราคมนี้ จะมีการตรวจรับงานของงวดที่2 จากทั้งหมดที่มี 3 งวด ขณะนี้รอเอกสารจากทาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสจ. ) เชียงใหม่

หากตรวจรับแล้วเสร็จ ทสจ.ก็จะมีการส่งมอบกุญแจให้กับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการ โดยงบประมาณก่อสร้างจำนวน 13,612,000 บาท เป็นงบฯของ ทสจ. การปรับพื้นที่และก่อสร้างสวนบนพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ 3งาน 33 ตารางวานี้ ทำตามแบบที่มีการจัดประกวด ของผู้ชนะคือ บริษัท แปลงกาย จังหวัดเชียงราย มี บริษัท เอ็มดี ไอเดีย จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ 9 เมษายน – 7 มกราคม 2562  มีนายจินดาพร เลาวพงศ์ วิศวกรชำนาญการเป็นผู้ควบคุมงาน และนายจรัญ แก้วมล นักวิชาการสวนสาธารณะชำนาญการร่วมควบคุมงาน

อาจารย์บรรจง กล่าวว่า การส่งมอบงานในเฟสแรกนี้ ตามแบบสวนแห่งนี้จะมีลู่ลานวิ่งที่เป็นพื้นคอนกรีตสำหรับให้ประชาชนใช้ออกกำลังกายวน 1 รอบ มีระยะทางประมาณ 500 เมตร  มีสวนของเด็ก ซึ่งจะมีเครื่องเล่น มีสนาม มีเนินดิน มีส่วนของพื้นที่จัดวางโต๊ะเก้าอี้  ม้านั่ง มีหญ้าสนาม สวนสมุนไพร ซึ่งกันส่วนไว้เป็นพื้นที่ให้ชุมชนเป็นผู้ปลูก

โดยหลัก จะคงรักษาต้นไม้ใหญ่เอาไว้ ต้นไม้ที่เอาออกจะเป็นต้นกระถิน ที่ใบร่วงง่าย  อนาคตจะมีการขยายงบฯทำเฟส2  ซึ่งตามแบบจะทำเป็นทางเดินสกายวอล์ก จะต้องมีการตกลงร่วมกันอีกที ทั้งในเรื่องของการป้องกันขยะ และการบริหารจัดการ ต่อไปอาจจะมีช็อปร้านอาหาร ร้านกาแฟ มีพื้นที่ส่วนกลาง ไม่น่าจะเกินหนึ่งถึงสองเดือนนี้ น่าจะมีการส่งมอบในเฟสแรกได้อาจารย์บรรจง กล่าว

สำหรับ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ เป็นพื้นที่ราชพัสดุแปลงเลขที่ ชม.35 และ ชม.1698 เดิมทีจะใช้สร้างคอนโดบ้านธนารักษ์ประชารัฐเป็นบ้านพักสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อย แต่ได้รับการต่อต้านจากชุมชนที่อยู่โดยรอบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเรยีนาฯ สภาเมืองสีเขียว ฯลฯ ทำให้กรมธารักษ์ยอมยุติโครงการและนำมาสร้างเป็นสวนสาธารณะปอดของเมืองดังกล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน