ข่าวด่วน

แม่ทัพภาค3 เปิดกิจกรรมซักซ้อมดับไฟป่าปี62 เชื่อสถานการณ์หมอกควันดีขึ้น

แม่ทัพภาคที่3เปิดกิจกรรมรณรงค์-ซักซ้อมดับไฟป่าปี2562 มั่นใจสถานการณ์ดีขึ้น หลังบูรณาการหน่วยงาน9จังหวัดภาคเหนือรับมือเต็มที่ / รายละเอียด  ไปที่  http://www.hedlomnews.com/?p=32800

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน