ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ‘พบ ขรก.ใหม่ สำนักนายกรัฐมนตรี’ ย้ำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 มกราคม 2562 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่องการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาทให้แก่ข้าราชการ (ขรก.) พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 14 จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ห้องภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด

โดย หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายว่า การเป็นข้าราชการของแผ่นดิน ความรู้รักสามัคคี ความเพียร ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพชน ชนะทุกสิ่ง ขอจงร่วมกันบำเพ็ญปฏิบัติ เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และการเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อๆ ไปไม่จบสิ้น

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน