ข่าวด่วน

แม่ทัพภาคที่3เปิดกิจกรรมรณรงค์-ซักซ้อมดับไฟป่าปี2562 มั่นใจสถานการณ์ดีขึ้น หลังบูรณาการหน่วยงาน9จังหวัดภาคเหนือรับมือเต็มที่

เมื่อเวลา 14.00 . วันที่ 21  มกราคม 2562 ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33  .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ พล..ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล..สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล...ชูรัตน์ ปานเหง้า รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและความพร้อมของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการแสดงเจตนาอันมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันลดระดับความรุนแรง ตลอดจนประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของไฟป่าและหมอกควัน โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สถานการณ์ของไฟป่าและหมอกควันในปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้น  เนื่องจากการบูรณาการบริหารจัดการทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาอย่างแน่นแฟ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ควบคุมบริหารจัดการ บูรณาการ ร่วมกันแก้ไขปัญหาในทุกจังหวัด  ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3  มอบหมายให้กองทัพน้อยที่ 3 จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้การสนับสนุน 9 จังหวัดในการจัดหาและประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน )  เพื่อชี้แจงให้กับจังหวัดนำไปใช้ปรับแผนรองรับสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันของแต่ละจังหวัด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยและรับสั่งให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี 2545 และ พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไขพร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชน ด้วยห่วงใยในผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต สุขภาพ คมนาคม และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ของทุกปี มั่นใจว่าจากการบูรณาการของทุกหน่วยจะช่วยลดปัญหานี้ลงได้พล..ฉลองชัย กล่าว 

ในขณะที่ แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวเสริมว่า เรามีการประชุมทางไกลกับทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอแนวทางการทำงานของแต่ละจังหวัดทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 . ให้ทุกจังหวัดได้รับทราบ และนำไปประยุกต์ใช้ในจังหวัดของตนเองได้ ตลอดจนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด โดยให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดกำลังพล และยุทธโธปกรณ์เข้าร่วมในการช่วยเหลือเมื่อได้รับการประสาน  เพื่อให้คลี่คลายสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในทุกจังหวัด  ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ไปแล้วในทุกจังหวัด จึงเป็นข้อยืนยันว่าในปีนี้ สถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัด ต้องดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

สำหรับการจัดกิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดกิจกรรมนิทรรศการของหน่วยงาน 10 หน่วยงาน กิจกรรมการรณรงค์และซักซ้อมการดับไฟ และกิจกรรมการแสดงศักยภาพของยานพาหนะและอากาศยานในการดับไฟป่าโดย ซึ่งกองการบินกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นำเฮลิคอปเตอร์ รุ่น AS350 ที่ผลิตขึ้นในประเทศฝรั่งเศส เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็ก จำนวน 6 ที่นั่ง ปฏิบัติการบินต่อเนื่องได้ 3 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีความคล่องตัวสูง สามารถปฏิบัติการบินในภารกิจที่ต้องเผชิญกับภูมิประเทศที่มีความชัน สลับซับซ้อนและต้องขึ้นลงในพื้นที่จำกัดได้ โดยสามารถปฏิบัติงานบินลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและสิ่งแวดล้อม การขนส่งกำลังพล อุปกรณ์ในภารกิจกู้ภัยเร่งด่วนฉุกเฉิน รวมถึงการแก้ไขปัญหาไฟป่าด้วยการติดตั้งถังน้ำ Bambi ขนาด 500 ลิตร สำหรับทิ้งน้ำดับไฟป่า เพื่อสนับสนุนหน่วยดับไฟป่าให้สามารถดับไฟป่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการทิ้งน้ำ เพื่อช่วยลดความร้อนรุนแรงของไฟป่าและป้องกันการลุกลามของไฟป่าในวงกว้าง ไม่เกิดความสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา

สำหรับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 10 นำรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร รถยนต์ต่อต้านการเกิดวินาศกรรมพร้อมพ่วงลากหุ่นยนต์ดับเพลิงควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลระยะไกล รุ่น LUBO 60 ซึ่งมีขีดความสามารถหัวฉีดฝอยละอองน้ำ จำนวน 360 หัวโดยรอบ หัวฉีด Monttor  ที่สามารถฉีดน้ำได้ไกลประมาณ 50 เมตร ปรับระดับน้ำได้ 3 ระดับ มีปริมาณสิ้นเปลืองน้ำประมาณ 1,000 ถึง 3,000 ลิตร/นาที

นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะได้ร่วมทำแนวกันไฟ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อรวมพลังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดการเผาในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการลดการเกิดปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน / ชมคลิป ได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=Dktj1eobv8s

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน