ข่าวด่วน

‘ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ’ ฝากรักษากฎระเบียบ-ซื่อสัตย์-มีความเพียร ทำหน้าที่ข้าราชการไทยให้สมบูรณ์

วันที่ 9 มกราคม 256 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ มอบหมายให้ ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษแก่หัวหน้าส่วนราชการ .นครปฐม เรื่องทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม .เมือง .นครปฐม

โดย ..ปนัดดา กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการรักษากฎระเบียบและความซื่อตรงของผู้เป็นข้าราชการ ความสัตย์ซื่อสุจริต ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเพียร ให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของสังคมและประชาชน ต้องพูดและคิดจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด กฎระเบียบถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี หาใช่คอยมองหาช่องโหว่ของกฎระเบียบเพื่อจะกระทำในสิ่งที่ผิด ขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรม

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน