ข่าวด่วน

รพ.สวนดอกชวนทำบุญใหญ่ ‘ปอยหลวง’ฉลองโรงพยาบาลสงฆ์ บริจาคเงินช่วยพระ-สามเณร8จังหวัดเหนือ

วันที่ 7 มกราคม 2562 .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์อาพาธมาตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระวันรัตประธานเมตตาเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโรงพยาบาลสงฆ์ฯ เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่เปิดให้บริการพระภิกษุสงฆ์อาพาธในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนแบบครบวงจร (One stop service) และได้มาตรฐาน สามารถรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธในระดับที่วิกฤตได้เต็มที่

โดยโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 มีจุดคัดกรองผู้ป่วย ห้องตรวจโรค ห้องทำหัตถการ ห้องเอกซเรย์ ห้องการเงิน ห้องจ่ายยา ห้องพิธีการสงฆ์ ห้องฉันภัตตาหาร และห้องรับบริจาค ชั้นที่ 2 มีหอผู้ป่วยหนัก ห้องพักแพทย์และพยาบาล ชั้นที่ 3 มีหอผู้ป่วยใน และห้องสวดมนต์ ชั้นที่ 4 มีหอผู้ป่วยใน ห้องพักเดี่ยว และห้องสวดมนต์ ชั้นที่ 5 มีห้องพิธีการสงฆ์ ห้องประชุม และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่แหวนสุจิณฺโณ จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า สงฆ์อาพาธที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฯ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมีจำนวนประมาณ 65 รูปต่อวัน โดยปี 2560 จำนวน 3,201 รูป และในปี 2561 เพิ่มมากขึ้นเป็น 3,477 รูป ส่วนมากอาพาธด้วยโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด โรคเบาหวาน ภาวะท้องอืด โรคติดเชื้อทางดินหายใจ ตามลำดับ ในส่วนที่อาพาธ และรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย ,โรคมะเร็งลำไส้,โรคปอดปวม ,โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง, โรคไตวาย และโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

ปัจจุบันโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เพิ่มจำนวนแพทย์ที่ให้บริการในห้องตรวจพระภิกษุสงฆ์ทั้งแพทย์ทั่วไป, แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ,แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ และได้เพิ่มห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แต่ยังขาดเครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด เครื่องดูดเสมหะชนิดพกพา เปลขนย้ายผู้ป่วยอาการหนัก และเครื่องวัดอุณหภูมิ ด้วยเหตุนี้ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ทางโรงพยาบาลฯ จึงจัดให้มีปอยหลวงเพื่อเฉลิมฉลองโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขึ้น สมทบทุนมูลนิธิรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับพระภิกษุสงฆ์ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระบบทั่วไปให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด หลังมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิพื้นฐานของพระภิกษุสงฆ์ประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี.นพ.บรรณกิจ กล่าว

ทั้งนี้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการแห่ขบวนเครื่องไทยทานและครัวทานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสงฆ์และศรัทธาประชาชนจากวัดต่างๆ ทั่วภาคเหนือจะได้แห่ขบวนเครื่องไทยทาน ร่วมทำบุญในงานปอยหลวงในครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตามผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญสมทบทุนด้วยการบริจาคทุนทรัพย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-938400 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-4-95594-8 และสามารถบริจาคผ่าน SCB Easy App ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือสแกน QR Code มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน