การท่าฯพร้อมรับนักท่องเที่ยว แอ่ว ‘ปีใหม่’คาดใช้บริการ3.8หมื่นคนต่อวัน

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ..มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 และรักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นมา มีผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) จำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 37,000 คน ซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนหน้านี่ ที่มีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 32,000 คน ทำให้เกิดความคับคั่งของผู้โดยสารในบางช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินเข้าและออกติดกันหลายเที่ยวบิน โดยเฉพาะในช่วงเช้าระหว่างเวลา 06.00-08.00 . เนื่องจากปัจจุบัน ทชม.มีอากาศยานที่จอดพักค้างแรมจำนวน 17 ลำ และจะทำการบินออกจาก ทชม.ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่                           

ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันที่ไม่ต่ำกว่า 37,000-38,000 คน ซึ่งจะส่งผลให้การจราจรบริเวณโดยรอบ ทชม.อาจคับคั่งกว่าปกติ จึงขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามเงื่อนไขของสายการบินอย่างเคร่งครัด และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เพื่อผ่านกระบวนการตรวจตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันผลกระทบจากการจราจรโดยรอบที่คับคั่งด้วย

..มณธนิก กล่าวว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ นั้น ทชม.ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ ทั้งด้านการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นปฏิบัติงานเพิ่มเติม โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ และปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด สุ่มตรวจบุคคล และสัมภาระ ตามระดับมาตรการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อมิให้มีวัตถุอันตรายหรือวัตถุต้องห้ามผ่านขึ้นบนอากาศยานโดยเด็ดขาด ด้านการรักษาความปลอดภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อปฏิบัติงานตระเวนระงับเหตุ โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ จัดชุดตรวจผสม เพิ่มความถี่ในการตรวจตระเวนพื้นที่ต่างๆ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตการบิน ตลอดจนสินค้าที่จะผ่านเข้าพื้นที่เขตการบิน เพื่อมิให้มีวัตถุอันตรายหรือวัตถุต้องห้ามผ่านเข้าในพื้นที่เขตการบินโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ยังจะทำการสุ่มตรวจรถยนต์บริเวณทางเข้าก่อนเข้าถึงหน้าอาคารผู้โดยสาร ทั้งภายในตัวรถและใต้ท้องรถ รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิด สังเกตและเฝ้าระวังผู้ที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย ขณะเดียวกันยังได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ นำสุนัขตำรวจมาสุ่มตรวจกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอีกด้วย ทั้งนี้หากประสบเหตุหรือพบเห็นสิ่งผิดปกติ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย ทชม.หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 2000 ต่อ 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนด้านการจัดการจราจร จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้รถยนต์ สามารถเข้าออก บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสารได้อย่างสะดวก กวดขันมิให้มีการจอดรถยนต์ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด โดยอนุญาตให้หยุดเฉพาะเพื่อรับส่ง เท่านั้น รวมทั้งกวดขันให้รถบัสสามารถจอดได้เฉพาะบริเวณที่กำหนด และดูแลมิให้มีรถยนต์ประเภทอื่นเข้าจอดในที่จอดรถบัส ด้านการอำนวยความสะดวก ทชม.ได้จัดเตรียมความพร้อมและดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องน้ำและพื้นที่สาธารณะ รวมถึงเพิ่มจำนวนรถเข็นกระเป๋า และพนักงานจัดเก็บให้เพียงพอต่อการให้บริการ รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความบันเทิง และตกแต่งสถานที่สร้างบรรยากาศการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร และหากผู้โดยสารมีข้อสอบถามหรือข้อขัดข้องใดที่ต้องการให้ ทชม.ช่วยเหลือ รวมทั้งประสานงานในเรื่องต่างๆ สามารถติดต่อโดยตรงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ตลอดเวลาให้บริการ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 5392 2000 ต่อ 2100 ด้านการปฏิบัติการในเขตการบิน กำหนดให้เพิ่มรอบการตรวจวัสดุแปลกปลอมในเขตการบิน (FOD) รวมทั้งนกและสัตว์อันตรายในเขตการบิน ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 จากการตรวจปกติ 4 รอบต่อวัน เป็น 10 รอบต่อวัน ตั้งแต่เวลา 05.30 . – 02.00 .ของวันถัดไป โดยเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงคืนวันที่  31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ และความพร้อมด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในเขตการบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่ออากาศยานและผู้ใช้บริการ ด้านการแพทย์ ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดเวลาเปิดให้บริการของ ทชม.โดยหากต้องการความช่วยเหลือด้านการแพทย์ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 2000 ต่อ 2222

และสุดท้าย ..มณฑนิก กล่าวว่า เนื่องจากในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นวันที่หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ อาจขออนุญาต ปล่อยโคมลอยได้ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ สายการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้ยกเลิกเที่ยวบินจำนวน 40 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 16 ของเที่ยวบินปกติ และเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวน 48 เที่ยวบิน 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน