ข่าวด่วน

รพ.สวนดอกเผยมาตรการ รับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

รพ.สวนดอก  เตรียมทีมแพทย์ เพิ่มห้องผ่าตัดและหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรับอุบัติเหตุ  ชวนประชาชนทำบุญบริจาคเลือดช่วนคนเจ็บช่วงปีใหม่

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่( มช.)  เปิดเผยว่า  ตลอดปีนี้ จำนวนอุบัติเหตุลดลง แต่ว่าเราจะประมาทไม่ได้ เนื่องจากช่วงหยุดยาวปีใหม่ 4 วัน และมีคนเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากเช่นกับทุกปี  เรื่องการป้องกันจึงสำคัญที่สุด  ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  มีทีมเคลื่อนที่เร็วออกไปทำงานร่วมกับทางจังหวัดนอกโรงพยาบาล ประสานการทำงานกันอย่างเต็มที่

ขณะที่ภายในห้องฉุกเฉิน  ทางโรงพยาบาลมหาราชฯเองเรามีทีมอาพร้อมจารย์แพทย์  พร้อมด้วยทีมหมอ และนักศึกษาแพทย์ประจำอยู่หลายคน  เราเตรียมทีมบุคลากรด้านการผ่าตัดและดูแลผู้ป่วยไว้อย่างเต็มที่  และเพิ่มห้องผ่าตัดจากเดิมที่มี 3 เพิ่มเป็น 4 ห้องเพื่อเตรียมรับ 

ขณะที่ทางธนาคารเลือดก็พร้อมเปิดรับบริจาค เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอรองรับการผ่าตัดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างเต็มที่  แต่ทางที่ดีขอให้ทุกฝ่ายเน้นในเรื่องของการป้องกันในช่วง 7วันอันตรายที่จะถึงนี้จะดีที่สุด

ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  กล่าวว่า  ขอเชิญชวนประชาชนมาบริจาคเลือดก่อนปีใหม่  ทางธนาคารเลือดเราพร้อม 24 ชั่วโมง อยากให้มาช่วยบริจาคเพื่อให้มีเลือดเติมเต็มที่ถูกใช้ไป

เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองขนาดใหญ่ การจราจรคับคั่งและมีอุบัติเหตุ  ทุกคืนจะมีการใช้เลือดในปริมาณที่มาก ในแต่ละคนแต่ละราย  จึงขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปมาช่วยทำบุญปีใหม่โดยการบริจาคเลือด เพื่อช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน  ทั้งการผ่าตัดที่เกิดจากอุบัติเหตุ และ การผ่าตัดหัวใจ ฯลฯ  ซึ่งเราไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผศ.นพ.วิชัยกล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน