ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดแข่งขัน ‘โบว์ลิ่งเชื่อมความสามัคคี’ชมรมมัคคุเทศก์

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามัคคุเทศก์สัมพันธ์ ซึ่งชมรมมัคคุเทศก์จาก 9 ชมรม ร่วมกันจัดขึ้น โบว์ลิ่งโบว์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว .เมืองเชียงใหม่ .เชียงใหม่ โดยมีสมาชิกชมรมมัคคุเทศก์เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมความสามัคคีเป็นจำนวนมาก

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน