ข่าวด่วน

‘ดอยอินทนนท์’ เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อานวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นประธานแถลงมาตรการเตรียมความพร้อมรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 ลานสนามหญ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) .เมือง .เชียงใหม่ โดยระบุว่า สำนักฯ มีอุทยานแห่งชาติในสังกัด จำนวน 15 แห่ง และวนอุทยาน 1 แห่ง ซึ่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นจำนวนมาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้ทุกอุทยานแห่งชาติอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียวให้มากที่สุด นอกจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 มกราคม 2562 จะมีประกาศยกเลิกการยกเว้นการเก็บค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ยังกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้านการจราจร การเจ็บป่วย ฉุกเฉิน และความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 (7 วัน ปลอดภัย)

โดยสถิตินักท่องเที่ยวในปี 2561 ช่วงเดือนธันวาคม มีมากถึง 360,000 คน ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 4 ดอย ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ดอยสุเทพ และ ดอยคำ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพปุย สิ่งที่ขอแจ้งเตือนถึงนักท่องเที่ยว คือ งดการนำกล่องโฟม ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดการใช้ภาชนะพลาสติก ลดการใช้ขวดน้ำ ที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด (แคปซีล) หลอดพลาสติก ตลอดจนช้อนส้อมที่ทำจากพลาสติก งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ งดเว้นการนำสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ งดการส่งเสียงดังรบกวนนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม เพราะบางพื้นที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

นายสมหวัง กล่าวอีกว่า อุทยานแห่งชาติเตรียมจัดระเบียบลานกางเต็นท์ รวมทั้งสถานที่ จอดรถให้เหมาะสม จำกัดการบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากเป็นการรักษาความลับด้านความมั่นคง และป้องกันการรบกวนนักท่องเที่ยวรายอื่น ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก ให้มีความพร้อมรับนักท่องเที่ยว ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายเตือน ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว แนะนำจุดท่องเที่ยวรองเพื่อลดการกระจุกตัวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก เพราะในพื้นที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่ยังไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากนัก อาทิ ดอยม่อนล้าน พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ อุทยานแห่งชาติออบขาน และแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ  อุทยานแห่งชาติแม่วาง

ส่วน นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าวเสริมว่า อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ถือ เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว นอกจากมีความสูงที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก อาทิ เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลนภพลภูมิสิริ สถานีเกษตรหลวงอินททนท์ น้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่ยะ น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริธาร โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ฯ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ชุมชนบ้านม้งขุนกลาง และชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอญอบ้านแม่กลางหลวง

ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากถึง 790,000 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าสูงที่สุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยในปี 2558 มีนักท่องเที่ยว 23,214 คน ยานพาหนะ 5,851 คัน ปี 2559 มีนักท่องเที่ยว 18,008 คน ยานพาหนะ 6,003 คัน และปี 2560 มีนักท่องเที่ยว 12,720 คน ยานพาหนะ 4,766 คัน แต่ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวมีเพียง 1,350 คน และยานพาหนะ 300 คัน ต่อ 1 ช่วงเวลา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่นักท่องเที่ยวมากนักในแง่การจราจร

นายกริชสยาม กล่าวว่า ได้กำหนดจุดควบคุมการจราจรบริเวณ กม.37-39 ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยเพิ่มช่องจราจรอีก 1 ช่องในช่องขาขึ้น รวมเป็น 3 ช่องจราจร (ขึ้น 2ช่อง และลง 1 ช่อง) โดยให้รถยนต์ส่วนบุคคลใช้ช่องทางด้านซ้ายสุด (ช่อง 1) เพื่อเข้าสู่การควบคุมปริมาณรถขาขึ้นให้สมดุลกับปริมาณลานจอดรถในแหล่งท่องเที่ยวข้างบน และใช้ช่องจราจรตรงกลาง (ช่อง 2) เป็นช่องทางด่วนพิเศษ ที่จะขึ้นไปยังยอดดอยอินทนนท์ จัดจุดบริการรถยนต์โดยสารสาธารณะขึ้นดอยอินทนนท์ เพื่อลดปริมาณรถยนต์ส่วนตัวของนักท่องเที่ยว ที่จะขึ้นไปยังแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-17.00

จุดบริการที่ 1 จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (กม.31) ไปถึงกิ่วแม่ปาน (กม.42) ระยะทางไปกลับ 22 กิโลเมตร โดยให้บริการรับส่ง นักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และที่พักโดยรอบโดยมีรถให้บริการไม่น้อยกว่า 20 คัน อัตราค่าบริการ 80 บาท ต่อคน และจุดบริการที่ 2 จากกิ่วแม่ปาน (กม.42) ไปยังยอดดอยอินทนนท์ ระยะทางไปกลับ 10 กิโลเมตร ซึ่งจะรับช่วงต่อนักท่องเที่ยวที่มาจากจุดบริการที่ 2 และนักท่องเที่ยวบริเวณกิ่วแม่ปานและ พระมหาธาตุเจดีย์ฯ โดยมีรถให้บริการไม่น้อยกว่า 10 คัน อัตราค่าบริการ 40 บาท ต่อคน

ทั้งนี้นายกริชสยาม ยังระบุว่า อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดท่องเที่ยว บ้านพัก ลานกางเต็นท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ (กม.31) และหน่วยพิทักษ์ฯ ที่มีแหล่งท่องเที่ยว ตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์ 053-286729 พร้อมจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สนามหน้าที่ทำการฯ (กม.31) วันที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00 – 22.00 . การแสดงของศิลปินล้านนา วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00 – 22.00 . การแสดงของชนเผ่า และวันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 06.00 . – 08.00 . ทำบุญตักบาตร รับพรปีใหม่

เราได้เตรียมทางเลือกไว้ให้นักท่องเที่ยว กรณีสถานการณ์การจราจรหนาแน่นบนทางหลวงหมายเลข 1009 จอมทองดอยอินทนนท์ คือ สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ใกล้เคียง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติออบขาน ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง วัดพระธาตุศรีจอมทอง อุทยานแห่งชาติออบหลวง สวนป่าดอยบ่อหลวง ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และน้ำตกแม่ยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแจ้งเตือนว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีสภาพสูงชัน เส้นทางคดเคี้ยว นักท่องเที่ยวจะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้มีความพร้อม โดยเฉพาะระบบเบรค เพราะอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นายกริชสยาม กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน