ข่าวด่วน

9จังหวัดเหนือแถลงแผน รณรงค์ป้องกัน-แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี2562 สนองพระราชเสาวนีย์ฯ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561  พล..สุภโชค  ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานการประชุมแถลงแผนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ปีงบประมาณ 2562 ห้องประชุมระวังเมือง พล..7 .แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลำปาง น่าน และลำพูน พร้อมผู้อำนวยการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 9 จังหวัดเข้าร่วมหารือ เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการตามแผนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ปี 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า ปัจจุบัน ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า สั่งการให้ชุดรณรงค์ฯลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน เพื่อขอความร่วมมือกับประชาชนให้งดการเผาป่า เผาเศษวัชพืช เผาขยะในพื้นที่ของตนเอง จึงขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งด้านแผนงาน กำลังพลและเครื่องมือ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกัน ตั้งเป้าลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันให้ได้มากที่สุด อันเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และนโยบายของรัฐบาล

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน