ข่าวด่วน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ห่วงสังคมไทยเจริญแต่วัตถุ เตือนผู้ใหญ่เร่งแก้ไข

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม พบปะหารือ และบรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่รับผิดชอบของประชาชนชาวไทย การเดินตามรอยพระยุคลบาท ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 .เนินพระ .เมือง .ระยอง

..ปนัดดา กล่าวในการบรรยายพิเศษ ความตอนหนึ่งว่า ลูกหลานเยาวชน คือ อนาคตของชาติ ที่เป็นความหวังแก่คนทุกคน ลูกหลานพึงมีทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความสมัครสมานสามัคคี ตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน สังคมวันนี้เปลี่ยนไปมาก อาจมีความเจริญทางวัตถุ ที่เรียกว่าวัตถุนิยม แต่การพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรมมิได้ดำเนินควบคู่กันไป ที่กลายเป็นจุดอ่อนของสังคมที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เห่อเหิมอะไรง่าย ดีอยู่วันหนึ่ง พบอีกวันกลับกลายเป็นอีกคนๆ หนึ่งไปอย่างไม่น่าเชื่อ หลงไหลอะไรง่ายดายในเรื่องวัตถุ แม้แต่ตัวบุคคล ที่พูดอะไรออกไป หรือกล่าวเรื่องใดอย่างไรก็ได้ จริงบ้างไม่จริงบ้าง เพียงทำให้คนเชื่อและมีความเชื่อมั่นในตน ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่เป็นความเป็นจริง ปรากฏการณ์จริง คือตั้งแต่เรายังไม่เกิดด้วยซ้ำ

ความจริงใจ ความสุภาพอ่อนน้อม ความเป็นสุภาพชน สุจริตชน อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความปรารถนาจะได้ปฏิบัติ สัมผัส หากในทางกลับกัน พฤตินิสัยที่ผู้คนไม่ปรารถนาที่จะแลเห็น และไม่ใคร่ใยดีด้วยแม้แต่น้อย มองว่าเป็นเรื่องที่ขาดความรู้ความเข้าใจและวุฒิภาวะอันควร หลบหลีกปลีกหนีให้พ้นไปได้ในคราวหนึ่ง ย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตตน อาทิ ความเห่อเหิม หลงระเริง ถูกลัทธิครอบงำ จนกระทั่งหลงทาง ความทะเยอทะยานอันสุดโต่งที่ไปไม่ถึงและไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ และความหลงลืมตัวที่ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก สอบผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ตรงนี้ สอบตกก็ตรงนี้ สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมา ควรที่คุณครูอาจารย์ต้องช่วยกันบอกกล่าวแก่ศิษย์ ถึงหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรที่เรียกว่ามีความชอบด้วยเหตุและผล เป็นความดีในความเป็นจริยธรรมบุคคล อันจะก่อให้เกิดสังคมมีสุข ประเทศชาติร่มเย็น..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน